Terveys ja turvallisuus – tärkeä tavoitteemme

Työterveys ja -turvallisuusTyöntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat hyvän työpaikan perusaineksia. Sekä johto että henkilöstö voivat edistää niitä monin tavoin. Kaikki toimintamme tähtää onnettomuuksien ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseen sekä työkyvyn ylläpitämiseen.

Työturvallisuuden ylläpito on tärkeä osa johtajuutta. Työterveys ja -turvallisuus sekä työntekijöiden hyvinvointi ovat Parocille tärkeitä tavoitteita. Niitä edistetään useilla erilaisilla työterveys- ja -turvallisuusohjelmilla. Työpaikan turvallisuutta ja työntekijöiden hyvinvointia voidaan parantaa myös jatkuvalla riskienarvioinnilla, aktiivisella työolojen seurannalla, turvallisuuskulttuurilla sekä korjaamalla nopeasti työntekijöiden ilmoittamat epäkohdat.

Turvallisuus etusijalla

Sairaudet ja onnettomuudet vaikuttavat aina myös muihin kuin niiden varsinaiseen uhriin. Myös perheenjäsenet, työtoverit ja yhteiskunta tuntevat vaikutukset. Parocilla onnettomuuksia pyritään vähentämään huolehtimalla omasta ja työtoverien turvallisuudesta lisäämällä riskitietoisuutta ja tarkkailemalla olosuhteita.