Vulkaanisesta kivestä valmistetun PAROC-eristeen paloluokka, hyvä eristävyys, korkea sulamispiste sekä helppo asennettavuus tekevät siitä ihanteellisen materiaalin rakennusten palonsuojauskäyttöön. PAROC- kivivilla säilyttää palolta suojaavat ominaisuutensa jopa 1000 ºC lämpötilassa.

Palovahinkoja sattuu, joten niihin tulee varautua suunnittelemalla ja rakentamalla rakennukset niin, että vahingon sattuessa vältytään ihmishenkien menetykseltä sekä rajoitetaan omaisuuden tuhoutumista. Rakennuksen käyttäytyminen palossa riippuu suuresti rakennuksen tilaratkaisuista, rakennusmateriaaleista sekä irtaimiston laadusta ja määrästä.

Tulipalon alussa tapahtuu syttyminen, jossa pintojen materiaalit sekä irtaimisto määrittelevät sen, millä tavalla palo lähtee kehittymään. Materiaalien paloluokat A1-A2-s1,d0 (palamattomat) ja B-s1,d0 – F (palavat) kertovat erilaisten rakennusmateriaalien käyttäytymisestä palon syttymisvaiheessa. On hyvä pitää mielessä, että myös julkisivumateriaaleilla on vaikutusta palon leviämiseen sekä ihmisten pelastautumismahdollisuuksiin.

Kun tilassa oleva irtaimisto ja pinnat ovat tulessa, tulee palon leviäminen rajata mahdollisimman pienelle alueelle osastoimalla tilat rakenteilla, jotka pitävät sekä savukaasut että korkean lämpötilan rakenteen takana mahdollisimman kauan. Osastointiaika riippuu mm. rakennuksen käyttötavasta, henkilömäärästä ja korkeudesta.

Rakennus ei saa sortua palossa vaan ihmisten tulee päästä pelastautumaan turvallisesti myös ylimmistä kerroksista. Rakenteiden kantavuutta korkeissa lämpötiloissa voidaan parantaa joko kasvattamalla rakenteen kokoa tai verhoamalla rakenne palonsuojalevyillä.

Rakennuksen sisäänrakennettua paloturvallisuutta kutsutaan passiiviseksi palonsuojaukseksi, joka on päällä koko ajan. Aktiivinen palosuojaus on suunniteltu toimimaan vain palotilanteessa ja siihen kuuluvat mm. palontunnistimet, hälytysjärjestelmät, automaattiset sprinklerit, automaattisesti sulkeutuvat ovet ja sulkijat, hätävalaistus sekä savunpoistojärjestelmät. Mahdollinen vedensyöttöjärjestelmään kohdistuva ilkivalta, toimintaventtiilien vahingot tai jopa tietämättömyys saattavat tehdä järjestelmästä toimintakyvyttömän. Siksi koko rakennuksen palontorjuntaa ei kannata rakentaa yhden ainoan järjestelmän varaan, jonka toimintaa ei voida aina taata.