Asuinrakennusten porraskäytävien jälkikaiunta-aika saa Suomessa olla enintään 1,3 sekuntia. Suositeltava jälkikaiunta-aika on sama kuin muissa rakennustyypeissä, kun äänen taajuus on 500–4 000 Hz.

Akustiikkasuunnittelussa on otettava huomioon ilkivallan mahdollisuus, paloturvallisuusvaatimukset sekä pohjakerroksen ilmankosteuden ja lämpötilan vaihtelut.

Porrastasanteiden kattoon asennetaan akustiikkalevyt. Ylimmässä kerroksessa koko sisäkaton pinta peitetään akustisella materiaalilla. Akustisia materiaaleja voidaan käyttää myös jokaisen porrasyksikön alapinnassa.

Suosittelemme seuraavia tuotteita:

PARAFON Classic, PARAFON Nordic, PARAFON Exclusive, PARAFON Royal

 

 

 

Käytävät

Suositeltava jälkikaiunta-aika on 1,0 sekuntia, kun äänen taajuus on 250–4 000 Hz. Alaslasketut katot on suunniteltava siten, että niiden yläpuolelle asennettuihin teknisiin järjestelmiin päästään käsiksi. Käytävät toimivat poistumistienä tulipalon sattuessa, joten niissä on käytettävä palamattomia materiaaleja. Monissa rakennuksissa myös ilkivaltaan on varauduttava, joten materiaalien on oltava kestäviä.

Asenna akustiikkalevyt koko sisäkaton pintaan. Äänen heijastumista seinien välillä vähennetään seinien akustiikkamateriaaleilla.

Suositeltavat tuotteet: PARAFON Classic, PARAFON Nordic, PARAFON Exclusive, PARAFON Corrido