Suositeltava jälkikaiunta-aika on enintään 1,5–2 sekuntia, kun äänen taajuus on 500–4 000 Hz. Optimaaliset arvot vaihtelevat uimahallin koon mukaan.

Opetustilanteissa puheäänen on kuuluttava selkeästi. Melutason on pysyttävä alhaisena, jotta hälyttävät äänet ja merkit on helppo havaita. Suunnittelussa on otettava huomioon mahdolliset kaiut yhdensuuntaisten ääntä heijastavien seinien välillä. Kun tilassa ei ole huonekaluja, äänikenttä ei ole vakaa, joten akustinen katto ei yksin riitä. Asenna myös seinien yläosiin akustiikkalevyt. Kun seiniin asennetaan pehmeitä levyjä, niiden mekaanisesta suojauksesta on huolehdittava. Asennusjärjestelmien on oltava korroosionkestäviä.

Peitä akustiikkalevyillä sisäkaton koko pinta ja, mikäli mahdollista, osa kahdesta seinästä. Seinien akustiikkalevyt on asennettava roiskekorkeuden yläpuolelle. Levyjen taakse on jätettävä tuuletusrako, jotta kosteus ei pääse kertymään akustiikkamateriaaliin.

Suosittelemme seuraavia tuotteita: PARAFON Hygien, Paracem

Kylpyhuoneiden lattiat ja seinät ovat usein ääntä heijastavaa materiaalia. Kattoon on siis hyvä asentaa pehmeää, ääntä absorboivaa materiaalia, joka vähentää kaikumista. Akustiikkasuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota suihkuihin, ilmanvaihtoon, korroosioon ja kosteuden tiivistymiseen. Asenna vesihöyryä hylkivä ääniabsorptiomateriaali peittämään koko sisäkaton pinta. Jos tilassa on alaslaskettu katto, jätä rakenteeseen ilmanvaihtoaukkoja. Näin kosteus pääsee pois katon yläpuolella olevasta tilasta.