Tuulettuva lisäeristettävä julkisivu on mahdollista toteuttaa lähes kaikissa julkisivukorjauksissa. Lisäeristäminen parantaa rakenteen energiatehokkuutta. Uusi eristekerros nostaa myös vanhan rakenteen lämpötilaa ja edistää vanhan rakenteen kuivumista.

Sahanpurueristeen korvaaminen + ulkopuolinen lisäeristys

Kun ulkoseinän lämmöneristävyysominaisuuksia halutaan parantaa, kannattaa sahanpuru korvata PAROC-kivivillalla. Sen lämmöneristävyys sahanpuruun verrattuna on kaksinkertainen. Seinän energiatehokkuus paranee huomattavasti. Rakenteen paloturvallisuus paranee, kun herkästi syttyvä sahanpuru vaihdetaan palamattomaan PAROC-kivivillaan.

Ventilated timber frame wall, renovation
   

Seinän sisäpuolinen lisäeristäminen

Jos seinän ulkoverhous on hyvässä kunnossa, voidaan seinän energiatehokkuutta parantaa lisäämällä uusi lämmöneriste sisäpuolelle.  On erittäin tärkeää poistaa vanhat tiiviit pinnat ennen uuden eristeen asentamista.

Poista mahdollinen vanha sisäverhous ja höyrynsulku. Naulaa uudet koolaukset k600 mm ja oikaise samalla seinä. Asenna PAROC eXtra -eristelevy koolausten väliin niin, että se täyttää kokonaan eristettävän tilan. Rakenteessa on oltava aina riittävä höyrynsulku eristeen lämpimällä puolella. Kiinnitä höyrynsulut niin, että ne menevät vähintään 200 mm limittäin. Teippaa saumat ja tiivistä liittymät kattoon ja viereisiin seiniin. Asenna sisäverhous, esim. levyt tai paneeli.

HUOM! Vanhoja, pintaan asennettuja sähköjohtoja ja -rasioita ei saa jättää eristeen sisään. Sähköasennukset saa tehdä vain luvan omaava alan ammattilainen. Vesi- ja lämmitysputkistot on paras asentaa uudelleen sisätilaan, kokonaan seinärakenteista ulos. B) Lisäeristys sahanpurulla eristetyn seinän sisäpuolelle

Ventilated timber frame wall with internal insulation     
           

Vanha rakenne (ulkoa sisällepäin):

 • Puuverhous
 • Tuuletusväli
 • Vinolaudoitus
 • Bitumipaperi tai vastaava
 • Sahanpurulla eristetty puurunkoinen seinä
 • Bitumipaperi tai vastaava
 • Sisäpuolinen (vino)laudoitus  

Uusi rakenne
(sisäpuolisesta laudoituksesta):     

 • Koolaus k600 / lämmöneristeenä PAROC eXtra
 • Ilman- / höyrynsulku
 • Sisäverhous
   
 

Seinän ulkopuolinen lisäeristäminen

 

A) Lisäeristys sahanpurulla eristetyn seinän ulkopuolelle

Sahanpurulla eristettyjen vanhojen rakennusten eristystä parannetaan lisäämällä uusi eristekerros seinän ulkopuolelle, joka on suositeltavin tapa. Vanha rakenne saadaan lämpimämmäksi ja sen suhteellinen kosteus laskee. Lisää eristystä aina, kun remontoit tai vaihdat ulkoverhousta. Samalla voi myös helposti parantaa perustusten eristystä.

Saw dust insulated wall, additional external insulation
Vanha rakenne (sisältä ulospäin):
 • Sisäverhous
 • Ilman- / höyrynsulku
 • (Vinolaudoitus)
 • Bitumipaperi tai vastaava
 • Sahanpurueristys
 • Bitumipaperi tai vastaava
 • Vinolaudoitus
Uusi rakenne (sisältä ulospäin):
 • Tuulensuojaeriste
  PAROC Cortex pro
 • Tuuletusväli: Naulausvälike +
  lauta 22 x 100 mm, k600
 • Julkisivuverhous (kuvassa laudoitus)
   

B) Villaeristeisen seinän lisäeristäminen ulkopuolelta

PAROC-tuulensuojaeristeillä on helppo tapa lisäeristää puurunkoinen talo ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä. Niillä teet energiaviisaamman eristyksen yhdellä kerroksella.
PAROC Cortex pro soveltuu hyvin julkisivun lisäeristämiseen ilman erillistä koolausta suoraan vanhan mineraalivillaeristeen päälle. 

Ventilated timber frame wall, renovation
Vanha rakenne (sisältä ulospäin):
 • Sisäverhous 
 • Ilman- / höyrynsulku
 • Laudoitus
 • Lämmöneriste: vanha mineraalivilla
Uusi rakenne:
     

PAROC Renova, villa- ja purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys

PAROC Renova on helppo tapa lisäeristää puurunkoinen talo ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä. Sillä teet energiaviisaamman eristyksen yhdellä kerroksella, vähäisellä määrällä puutavaraa ja kiinnikkeitä.

PAROC Renova n -eristelevyjä on saatavissa 70, 100 ja 125 mm paksuisina. Valitse paksuudeltaan sopiva PAROC Renova n seinäkohtaisesti mm. räystäiden pituuden mukaan.

Foundation, renovation
 • Vanha puru- tai villaeristeinen seinä
 • Vaakakoolaus, koolauksen väli 1200 mm
 • PAROC Renova n kiinnitettynä ruuveilla ja PAROC XFW 003 -aluslevyillä
 • Tuuletusväli: lauta 22 x 100 mm, k600
 • Puuverhous
   

 

PAROC renERGIA, puurunkoisen seinän ulkopuolinen lisäeristys ja ilmatiiveyden parantaminen

PAROC renERGIA -energiaremonttielementti on puurunkoisten pientalojen julkisivuremontteihin tarkoitettu pienelementti. Elementti soveltuu 1-2 kerroksisiin rakennuksiin. Vakiokokoinen PAROC renERGIA -energiaremonttielementti koostuu ympäri pontatusta puulevystä ja siihen liimatusta kivivillaeristeestä. Eristemateriaalina on paloturvallinen kivivillalamelli, jolla on hyvä alkaalikestävyys. Kun julkisivumateriaalina on puu, voidaan puuverhouksen aluspuut kiinnittää erikoisruuvein suoraan kantavaan rakenteeseen. Erillistä koolausta ei tarvita.

PAROC renERGIA on VTT:n tutkima kosteusturvallinen rakenneratkaisu. PAROC renERGIA -energiaremonttiratkaisussa on paloturvallinen tehokkaasti lämpöä eristävä rakenne, jolla on myös hyvät ääneneristysominaisuudet. Tiiviit ponttisaumat mahdollistavat ilmatiiviyden parantamisen rakennuksen ulkopuolelta. PAROC renERGIA -elementit lisäävät rungon jäykkyyttä ja siten vahvistavat vanhaa rakennetta. Tästä on hyötyä esimerkiksi rakennusta korotettaessa.

PAROC renERGIA on kokonaisvaltainen julkisivun energiaremonttiratkaisu, johon kuuluvat niin asennustarvikkeet ja viimeistelytuotteet kuin niihin perustuvat käytännössä koetut malliratkaisut.

Lisätietoa PAROC renERGIA-energiaremonttiratkaisusta löydät erillisistä suunnittelu- ja asennusohjeista.

PAROC renERGIA-energiaremonttiratkaisulla on mahdollista muuttaa vanha pientalo lähes nollaenergiatasoiseksi käytettäessä sitä pientalojen energiaremontointiin kehitetyn renZERO-konseptin yhteydessä. Lisää tietoa renZERO-konseptista ja ratkaisuista löydät osoitteesta www.renzero.fi

Renovated ventilated facade, PAROC renERGIA
Vanha rakenne:
 • Puurunkoinen seinä
Uusi rakenne:
 • PAROC renERGIA 200 mm tai 300 mm
 • PAROC XMW 060 -tuulensuojakangas
 • Pystykoolaus 22 x 100 mm, k600. Kiinnitys PAROC XFS 002 renERGIA-julkisivuruuveilla
 • Vaakakoolaus 22 x 100 mm, k600 (jos puuverhous asennetaan pystysuuntaan)
 • Puuverhous
      Katso myös PAROC renERGIA -energiaremonttiratkaisulla tehtävä puurunkoinen rapattu julkisivu.