Energiatehokkuusvaatimukset (EPBD) tulevat tiukkenemaan kohti nollaenergiarakentamista. "Kioton pyramidi" on Kioton ilmastosopimukseen perustuva malli, johon on koottu energiansäästökeinoja viiteen eri luokkaan. Ne on järjestetty siten, että tärkein ryhmä muodostaa pyramidin perustuksen. Loput ryhmät on asetettu perustuksen päälle tärkeysjärjestykseen.

Perustuksena oleva tärkein ryhmä on lämpöhäviöiden pienentäminen. Se saavutetaan parhaiten hyvällä lämmöneristyksellä sekä rakenteiden tiiviydellä ja tehokkaalla  lämmöntalteenotolla. Oikein toteutettuna  hyvin lämpöeristetty vaippa on energiatehokas ja ympäristöystävällinen huoltovapaa ratkaisu koko elinkaarensa ajan. Tämä on perusedellytys toimivalle lähes nollaenergiarakennukselle (Nearly Zero Energy Building, nZeb).  

Lue lisää nollaenergiarakentamisesta FInZEB-kotisivuilta.

Tulevat määräykset edellyttävät asuinrakennuksilta lähes nollaenergiatalon ostoenergian käyttöä. Passiivitalo on yksi vaihtoehto lähes nollaenergiataloratkaisuksi. Rakentamisessa erittäin tärkeää on kokonaisuuden hallinta ja oikea tieto laitejärjestelmien toimivuudesta.

Näiltä sivuilta löydät passiivieristämisen ratkaisut.

Laske säästösi ja pyydä tarjous PAROC-puhallusvillasta