Parocin vinokattoihin tarkoitetut  lämmöneristeet on helppo asentaa tiiviisti puurunkoisiin yläpohjarakenteisiin. Kivivilla on tiheän kuiturakenteensa vuoksi erinomainen valinta myös ääneneristeeksi. Palamattomina eristeet antavat parhaan mahdollisen suojan paloa vastaan.

Vinoissa yläpohjissa voidaan palkkien ylä- tai alapuolelle lisätä koolauksella rakenteen korkeutta, jos kattopalkkien korkeus ei ole riittävä. Eristeen yläpintaan asennetaan tuulensuoja estämään ilmavirtauksen vaikutus eristeeseen. P1, P2 ja P3-paloluokan rakennuksiin soveltuu PAROC Cortex -tuulensuojaeriste. 

Tuuletusväli tulee olla 50 – 100 mm riippuen tuuletettavan lappeen pituudesta ja jyrkkyydestä.

 

Vino yläpohja

Pitched roof
Eristysratkaisujen U-arvot
 

 mm

 mm

 mm

 PAROC Cortex pro (palkki)

  40

 55

  40

 PAROC eXtra (palkki)

 225

 350

 375

 U-arvo, W/m2K

0,14

 0,09

 0,09

Vino yläpohja ristiinkoolauksella

Pitched roof 3

 Eristysratkaisujen U-arvot

 

 mm

 mm

 mm

 mm

 mm

 mm

PAROC Cortex pro (palkki)

 55  

 40

 

 40

 

  55

PAROC Cortex (palkki)

 

 

  30 

 

  30

 

PAROC eXtra (palkki)

175

200

 200

350

 350

 325

PAROC eXtra (ristiinkoolaus) 

50

 50

  50

  50

  50

  50

U-arvo, W/m2K

0,14

0,14

 0,14

0,09

 0,09

0,09