Perustus on rakennuksen alin ja tärkein kantava rakennekerros. Perustusta on myös vaikeinta muuttaa enää sen jälkeen, kun rakennus on pystytetty. Siksi rakenteen suunnittelu ja toteutus on tehtävä erittäin huolellisesti.

Maan routiminen voi saada perustuksen halkeilemaan ja vahingoittaa koko rakennusta ja siksi tulee ottaa huomioon perustusten suunnittelussa. PAROC-kivivilla ehkäisee routa- ja kosteusvaurioita sekä alentaa lämmityskustannuksia.