Tuulettuvassa seinärakenteessa korostuu hyvän lämmöneristystason lisäksi rakenteen ilmatiiviys. Mitä tiiviimpi rakenteen sisäpinta on, sitä vähemmän rakenteeseen kulkeutuu kosteutta. Tuulettuvan kiviseinärakenteen lämmöneristäminen ja tuulensuojaus voidaan tehdä yksi- tai kaksikerroseristeratkaisuna. Tuuletusta varten tulee tehdä riittävän suuri ilmarako tuulensuojan ja ulkopinnan väliin.

Parocin monipuolisesta valikoimasta löytyy sopiva eriste kaiken tyyppisiin rakennuksiin. PAROC-kivivilla on palamatonta, kimmoisaa, sen puristuslujuus on huippuluokkaa ja äänenvaimennuskyky erinomainen. Lisäksi kivivillaeristeen kosteudenkestävyys ja mekaaniset ominaisuudet ovat erinomaiset. 

Sandwich-elementeillä voi rakentaa nykyaikaisesti, turvallisesti ja nopeasti. Kivivilla on erinomainen eriste kuitubetoni- ja betonisandwich-elementteihin. Kivivilla materiaalina nopeuttaa elementin kuivumista, minkä ansiosta viimeistelytyö päästään aloittamaan nopeammin.

Alla on esitetty eri rakenneratkaisut.  

Parocin paloturvalliset eristysratkaisut            Rakennuksen
paloluokka 
Betoni-, harkko- tai tiilirunkoseinä, tiiliverhous P1, P2, P3 
Teräsrankajärjestelmät P1, P2, P3
Betonisandwich-elementit P1, P2, P3
Kuitubetonisandwich-elementit  
Nurkat

 

 

Katso laskentaparametrit sivun lopussa.

 

PAROC tuulensuojaeristeet (PAROC Cortex, PAROC Cortex One ja PAROC Cortex pro) ovat saatavana vaalea- ja mustapintaisina. Mikäli Cortex-pinta jää näkyviin lopullisessa julkisivurakenteessa materiaalin läpi (esim. lasi), tulee suunnittelussa huomioida auringon UV-säteilyn vaikutus rakenteen elikaaren aikana. Tuulensuojapinnoite tulee lopullisessa julkisivussa jäädä suojaan suoralta säärasitukselta.

Eristeen paksuus valitaan niin, että saavutetaan haluttu U-arvo.

Eristeet tulee asentaa siten, että ne liittyvät tiiviisti runkorakenteen pintaan. Tuulensuojalevyjen saumat tulee tiivistää PAROC XST 020 -saumausteipillä tai vastaavalla tuotteella. Ulkonurkat on helppo saumata leveällä PAROC XST 021 -teipillä.

Huomioi myös rakenteisiin liittyvät suunnittelu- ja käsittelyohjeet.

Betoni-, harkko- tai tiilirunkoseinä, tiiliverhous

Tiiliverhoilu tekee rakennuksesta kauniin ja perinteisen näköisen. Suunnittelussa on kuitenkin hyvä huomioida, että tiiliverhottu seinä imee kosteutta ja vesi voi läpäistä jopa koko verhouskerroksen. Siksi tarvitaan riittävän suuri tuuletusväli, jotta kosteus pääsee kuivumaan. Tuuletusraon tulee olla yhtenäinen, avoin ja purseeton. Toiseksi alimman tiilikerroksen joka kolmas pystysuora sauma jätetään avoimeksi, jotta rakenne tuulettuisi riittävästi. Seinä on myös suunniteltava sellaiseksi, että sen läpäissyt vesi saadaan johdettua pois rakenteesta.

 

A) Eristelevy, yksikerrosratkaisu 
PAROC Cortex One

Ventilated facade, massive 2
 • Kantava rakenne: betonia, harkkoa, tiiltä tai muuta kivipohjaista materiaalia
 • PAROC Cortex One
 • Tuuletusväli ≥ 30 mm
 • Tiilimuuraus tiilisitein

Betonielementtitehtaalla asennettu PAROC Cortex One

 • Lyhentää rakennusaikaa työmaalla
 • Rakennuksen lämmittäminen voidaan aloittaa aikaisemmin
 • Leikkausjätettä ei keräänny työmaalle
 • Katso PAROC Cortex One käsittelyohje

 

   
Eristysratkaisu ja U-arvo, betonirunko (RakMK D3, viitearvo: 0,17 W/m²K)  
PAROC Cortex One  mm 120 180 205 220
U-arvo  0,17 W/m²K) 0,25 0,17 0,15 0,14

 

B) Eristelevy, kaksikerrosratkaisu
PAROC eXtra + PAROC Cortex tai PAROC Cortex pro

Ventilated facade, Cortex
 
   
Eristysratkaisu ja U-arvo, betonirunko 
(RakMK D3, viitearvo: 0,17 W/m²K)
   mm
 PAROC Cortex   30     30     30         
 PAROC Cortex pro    40      50  55  50 
 PAROC eXtra  100  150    175  175  175  200
 PAROC extra pro      150        
 U-arvo, W/m2K  0,25  0,17 0,17 0,16  0,15  0,14  0,14

 

Teräsrankajärjestelmät

Tämä rakenne soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Teräsrangan kiinnitystapa vaihtelee alusrakenteittain ja valitun verhoilumateriaalin mukaan. Tarkista sopivat kiinnikkeet ja kiinnitystavat järjestelmätoimittajalta. Erityisesti harkko- ja siporex-seinään sopivat rankarakenteen kiinnitystavat tulee selvittää tapauskohtaisesti.

 

A) Eristelevy, yksikerrosratkaisu
PAROC Cortex One

Ventilated facade, massive, frame 

 

 • Kantava rakenne: harkkoa, tiiltä, betonia tms.
 • Teräsranka / PAROC Cortex One 
 • Tuuletusväli
 • Julkisivuverhous
 
   

B) Eristelevy, kaksikerrosratkaisu
PAROC eXtra + PAROC Cortex tai PAROC Cortex pro  

Ventilated facade, massive, frame

 

   

Betonisandwich-elementit

Betonisandwich-elementeissä voidaan käyttää joko tuuletusurallisia tai tuuletusurattomia kivivillalevyjä. Tuuletusurallisia lämmöneristeitä on tarjolla joko pystyuritettuna tai pysty- ja vaakauritettuna. Tehokkaimmin kuivumista edistää eriste, jossa on sekä vaaka- että pystysuuntaiset tuuletusurat.

Seuraavassa esitetään betonisandwich-elementteihin sopivia PAROC-tuotteita.

 

A) Tuulettuva rakenne

 

Betonisandwich-elementti pystysuuntaisilla tuuletusurilla

Concrete sandwich panel
 • Kantava rakenne: sisäkuori betonia
 • Lämmöneriste: PAROC COS 5gt tai PAROC PreCast gt + teräsansaat eristyksen pystysaumoissa
 • Ulkokuori betonia
 • Pinnan viimeistely
   
 Eristysratkaisu ja U-arvo

 PAROC COS 5gt   

210 mm

220 mm* 

 U-arvo, W/m2K

0,17

0,17

 Eristysratkaisu ja U-arvo

 PAROC PreCast gt

205 mm

220 mm* 

 U-arvo, W/m2K

0,17

0,16

 

Betonisandwich-elementti pysty- ja vaakasuuntaisilla tuuletusurilla

Concrete sandwich panel 2 
 • Kantava rakenne: sisäkuori betonia
 • Lämmöneriste: PAROC COS 5ggt + teräsansaat eristyksen pystysaumoissa 
 • Ulkokuori betonia
 • Pinnan viimeistely 
   
   
 Eristysratkaisu ja U-arvo

 PAROC COS 5ggt   

210 mm

220 mm* 

 U-arvo, W/m2K

0,17

0,17

*) Betoniteollisuuden suositus

B) Tuulettumaton rakenne

Concrete sandwich panel
 • Kantava rakenne: sisäkuori betonia
 • Lämmöneriste PAROC COS 5, PAROC COS 10 tai
  PAROC PreCast ja teräsansaat eristyksen pystysaumoissa 
 • Ulkokuori betonia
 • Pinnan viimeistely
   
 Eristysratkaisu ja U-arvo

 PAROC COS 5 tai PAROC COS 10

210 mm

220 mm* 

 U-arvo, W/m2K

0,17

0,16

 

 Eristysratkaisu ja U-arvo

 PAROC PreCast                        

205 mm

220 mm*

 U-arvo, W/m2K

0,17

0,16

 

Kuitubetonisandwich-elementit, lamellieriste

Kivivillalamelli on erinomainen eriste betonisandwich-elementteihin. Kivivillalamelli huokoisena materiaalina nopeuttaa elementin kuivumista, minkä ansiosta viimeistelytyö päästään aloittamaan nopeammin.

Uutta teknologiaa perinteisen BSW-elementin teossa on korvata ulkokuoren raudoitus kuidulla sekä ansaat pistokkailla. Puhutaan KSW- julkisivuelementistä (kuitubetonisandwich-julkisivuelementistä). Ulko- ja sisäkuori liitetään toisiinsa hyödyntäen kivivillalamellin korkeaa mekaanista lujuutta ja emäksensietokykyä.

Kuitubetonin ansiosta ulkokuoren terästen suojabetonointia ei tarvita, jolloin ulkokuoren paksuutta voidaan huomattavasti ohentaa. Päästään huomattaviin materiaali- ja työkustannus sekä työaikasäästöihin.  

Rakenteelle on myönnetty patentit FI 122565 ja EP 2174777 (Paroc Oy, PiiMat Oy ja Betoniluoma Oy) jotka ovat RT:n betoniteollisuus ry:n jäsenyritysten käytössä. Lisätietoja RT betoniteollisuus / Tuoma Haara.

Concrete sandwich element COL with grooves
 • Kantava rakenne: sisäkuori 80 mm
 • Lämmöneriste PAROC COL 40g (uritettu ratkaisu kuten kuvassa) tai
  PAROC COL 40 (urittamaton)  
 • Ulkokuori 40 mm 
   
 Eristysratkaisu ja U-arvo (RakMK D3, viitearvo: 0,17 W/m²K)
PAROC COL 40g  mm 150 225 275
U-arvo, W/m²K   0,26 0,17 0,14

 

 Eristysratkaisu ja U-arvo, betonirunko (RakMK D3, viitearvo: 0,17 W/m²K)
PAROC COL 40  mm 145 220 270
U-arvo, W/m²K 0,26 0,17 0,14

Lisätietoja Betoniteollisuus ry:n sivuilta

 

Nurkat

Ventilated wall, corner detail 
Rakennusten ulkonurkkien lämmöneristykseen ja tuulensuojaeristeiden saumaamiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Suosittelemme tuulensuojaeristeiden saumaamiseen PAROC XST 020 -saumausteippiä. Ulkonurkkien saumaamisessa voit käyttää myös leveämpää PAROC XST 021 -teippiä.
   

 

Laskentaparametrit, kivirakenteiset ulkoseinät