PAROC-elementeillä on CE-merkintäPAROC-elementit saivat CE-merkinnän 1. huhtikuuta 2010, ja maakohtaiset tyyppihyväksynnät ovat poistuneet käytöstä. CE-merkintä on voimassa EU:n alueella.

CE-merkintä auttaa asiakkaita ja suunnittelijoita tuotteiden valinnassa ja vertailussa. CE-merkittyjä elementtejä valmistavan yrityksen on ilmoitettava tuotteistaan niiden tärkeimmät tekniset ominaisuudet eurooppalaisen tuotestandardin EN 14509 mukaisesti.

Ilmoitetut arvot perustuvat samoihin testeihin, joten ne ovat keskenään vertailukelpoisia. Kukin valmistaja vastaa ilmoittamiensa arvojen oikeellisuudesta. Vain materiaalin paloteknistä luokitusta "reaction to fire" (käyttäytyminen palossa) valvoo kolmas osapuoli.

CE-merkinnän myötä PAROC-elementtien teknisiin ominaisuuksiin on tullut muutoksia. Siksi on tärkeää käyttää aina uusinta PAROC-elementtiratkaisuja koskevaa suunnitteluohjetta.