Akustiset ratkaisut PAROC-sandwichelementeilläTeollisuustiloissa koneiden ja laitteiden aiheuttama melu voi olla niin kovaa, että se haittaa työskentelyä tai jopa vaurioittaa kuuloa. Tällöin on järkevintä erottaa ihmiset melulähteistä rakentamalla ääneneristettyjä konehuoneita ja valvomoita tai akustisia seinäkkeitä.
Rei'itetyt PAROC® acoustic -elementit eristävät ja vaimentavat. Äänenhallinnan lisäksi niillä saa tyylikkäitä, valmiita pintoja sisätiloihin.

PAROC®-elementit

Akustisissa ratkaisuissa voidaan käyttää sekä tavallisia PAROC-elementtejä että rei'itettyjä PAROC® acoustic -elementtejä. PAROC acoustic -elementin toinen pinta on rei'itetty, mikä parantaa sen äänenvaimennusta. Elementtejä voidaan käyttää väliseinissä ja sisäkatoissa normaaleissa kuivissa sisäoloissa. Huomaa, että sisäkatoissa PAROC acoustic -elementin rei'itetty pinta on aina alaspäin.

Ääneneristys

Kun tarvitaan tehokasta ääneneristystä, elementtien ja niihin liittyvien rakenteiden välisten saumojen tiiviyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Seuraavassa kaaviossa on esitetty ilmaääneneristysluku 50 mm, 150 mm ja 240 mm paksuille PAROC-elementeille sekä 100 mm paksulle PAROC® acoustic -elementille, elementtityyppi on AST® S. 

PAROC-elementtien ilmaääneneristysluvut

Kun melutaso ja meluspektri ovat tiedossa, voit määrittää ääneneristyksen tietylle rakenteelle. Seuraavassa taulukossa on esitetty ääneneristys (dB) eri meluspektreille.

PAROC-elementtien painotettu ääneneristys eri meluspektreille, elementtityyppi AST® S. 

Elementin
paksuus,
mm
Ääneneristävyys, dB
 Rw R'w + C   R'w + Ctr
50 29 27 26
80 30 27 25
100 30 27 25
120 30 27 25
150 30 27 25
200 29 28 26
240 29 28 26

 

R’w+ C:n käyttöalueita:

  • junaliikenteen melu, suuret ja keskisuuret nopeudet
  • maantieliikenteen melu, yli 80 km
  • suihkukoneliikenteen läheisyydestä aiheutuva lentomelu
  • teollisuusmelu, korkea ja keskikorkea taajuus. 

R’w+ Ctr:n käyttöalueita:

  • kaupunkiliikenteen melu
  • rautatieliikenteen melu, alhaiset nopeudet
  • kaukainen suihkukoneliikenteestä aiheutuva lentomelu
  • teollisuusmelu, matala ja keskimatala taajuus.

Tarvittaessa voidaan käyttää kaksoisrakennetta tai suunnitella elementin pintaan lisärakenne, jotta vaadittu äänieristys saavutetaan.

PAROC®-elementtien ja lisärakenteiden painotettu ääneneristys eri meluspektreillä, elementtityyppi AST® S. 

Rakenne Ääneneristävyys, db
Rw R'w + C R'w + Ctr
PAROC-elementti 150 mm
+ kipsilevy
PAROC panel 150 mm + gypsum board 32 32 28

PAROC-elementti 80 mm
+ teräsranka + kivivilla
+ kipsilevy

PAROC panel 80 mm + steel rail + stone wool + gypsum board 49 48 37
PAROC-elementti 80 mm
+ kivivilla
PAROC panel 80 mm + stone wool 36 36 31

 

Äänenvaimennus

PAROC-elementtien pinnat ovat yleensä teräsohutlevyä. Tämän vuoksi niiden äänenvaimennus on heikko kuten perinteisellä profiilipeltirakenteellakin. PAROC® acoustic -elementin toinen pinta on rei'itetty, mikä parantaa elementin äänenvaimennusominaisuuksia. Alla olevassa kuvassa on esitetty Käytännön absorptiokertoimet αp erilaisille PAROC-elementtirakenteille.

PAROC-elementtien käytännön absorptiokertoimet

Rei'ittämättömien PAROC-elementtien äänenvaimennusta voidaan parantaa kiinnittämällä elementin pintaan akustisia kivivillalevyjä.