Murronsuojaluokitellut PAROC-elementtiseinät on sertifioitu Suomessa ja Ruotsissa.Joskus omaisuutta täytyy turvata myös muulta kuin palolta. Tarjoamme ihanteellisia ratkaisuja kohteisiin, joissa vaaditaan normaalia suurempaa varmuutta. Murronsuojaseinämme on sertifioitu suojaluokkaan 2 ja 3 sekä Suomessa että Ruotsissa.

Murtovakuutuksissa asetetaan yleiset ja erityiset ehdot tilan murtoturvallisuudelle. Murronsuojalle asetetut vaatimukset voivat vaihdella omaisuuden arvosta ja sen haluttavuudesta riippuen. Hyvän murronsuojan on vaikeutettava sekä murtoa että murtosaaliin poisviemistä. Murronsuojaluokat määritetään seuraavasti:

Suojaluokka 1

Yleiset ehdot toiminnalle, jossa ei ole ollenkaan tai vain vähän haluttua omaisuutta

Suojaluokka 2

Erityisehdot toiminnalle, jossa on suurempi määrä haluttua omaisuutta kuin suojaluokassa 1

Suojaluokka 3

Erityisehdot toiminnalle, jossa pääasiassa haluttua omaisuutta.