Sisältö on estetty

Nähdäksesi tämän sisällön, sinun täytyy hyväksyä evästeet (cookies).

Eettinen toimintaohje

Paroc Group Code of Conduct

Vastuullisen liiketoiminnan varmistaja

Parocin eettinen toimintaohje opastaa työntekijöitämme työskentelemään ja toimimaan yhdessä sidosryhmien kanssa aina raaka-aineiden käsittelystä palveluiden ja ratkaisujen toimittamiseen kaikissa Parocin toimintamaissa. 

Yhdessä yhtiömme arvojen, toimintatapojen ja johtamismallien kanssa, se auttaa meitä myös saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet, lunastamaan sidosryhmien meitä kohtaan asettamat odotukset, noudattamaan kansainvälisiä eettisiä toimintatapoja, toimimaan ympäristön hyväksi sekä noudattamaan lakeja. Asetamme yhtä korkeat vaatimukset myös toimittajillemme.

Eettinen toimintaohje asettaa minimivaatimukset yhtiömme toiminnan läpinäkyvyydelle, oikeudenmukaisuudelle ja rehellisyydelle, lainsäädännön noudattamiselle sekä ympäristön ja ihmisoikeuksien huomioimiselle. Yhtiömme toimitusjohtaja vastaa viime kädessä siitä, että eettinen toimintaohje jalkautuu koko Parocin organisaatioon linjajohdon sekä lahjonnanvastaiseen toimintaan ja korruptioon liittyvien toimintaohjeiden avustuksella. 

Eettisten huolien raportointi

Toimintapolitiikat ja -ohjeet, jotka edistävät vastuullista liiketoimintaa, on integroitu osaksi Parocin liiketoimintamalleja ja meillä onkin vahva, eettistä toimintaa tukeva yrityskulttuuri. Suhtaudumme vastuullisuuteen vakavasti, joten olemme ottaneet käyttöön työntekijöille ja ulkoisille sidosryhmille suunnatun kanavan, jonka kautta Parocin toimintaan kohdistuvat, mahdolliset eettiset huolet voi nyt raportoida nopeasti ja luottamuksellisesti.

Helmikuussa 2018 Parocista tuli osa Owens Corningia. Kuka tahansa voi raportoida aidon, Parocin toimintaan liittyvän huolen -  jopa anonyymisti  - tietäen, että prosessi kunnioittaa kaikkien osapuolten oikeuksia. 

Linkki Owens Corningin eettisen raportoinnin työkaluun
Paikallinen myyntihenkilöstömme vastaa asiakaskyselyihin. Linkki Parocin Ota yhteyttä-sivuun