PAROC-eristeet laitevalmistuksessa

PAROC-kivivillaeristeitä käytetään monissa laitevalmistajien tuotteissa.

Asiakkaan tarpeet ovat räätälöityjen eristeratkaisujen lähtökohta. Tämä esimerkki on Ruotsista vuodelta 2008:

Markkinoilla olevat palonrajoittimet olivat varsin monimutkaisia, sisältäen valuja ja kipsilevyjä. Yksinkertaisemmalle ratkaisulle oli kysyntää markkinoilla.

Paroc Tekniset eristeet osallistui uuden, eurooppalaiset vaatimukset täyttävän palonrajoittimen suunnitteluun. Uusi rajoitin estää palon leviämistä 60 minuutin ajan, ja sen eristeenä on käytetty PAROC-kivivillaa. Tuote on aiempia malleja kevyempi, taloudellisempi ja helpompi asentaa.

Palonrajoittimessa käytetty eristeenä Paroc kivivillaa 
CEN-standardien mukaisesti testattu tuote sai nopeasti mainetta ja avasi uusia markkinoita. Tuotetta ollaan viemässä myös muille Euroopan markkinoille.