Paroc Passiivitalo -konsepti

Etusijalla energiatehokkuus ja asumismukavuus
Paroc passiivitalo TikkurilassaMääritimme yhdessä VTT:n kanssa Pohjois-Euroopan ilmastoalaan optimoidun passiivitalomääritelmän. Paroc Passiivitalo -konseptiin sisältyvässä määritelmässä yhdistyvät energiatehokkuus, kustannustehokkuus ja asumismukavauus.

Parocilla on pitkät perinteet energiatehokkaan rakentamisen kehittämisessä ja edistämisessä. Matalaenergiarakentamisen esittelimme markkinoille jo 1990-luvun lopulla Terve, toimiva ja turvallinen (TTT) –konseptissa. Vajaa kymmenen vuotta myöhemmin oli vieläkin energiatehokkaamman passiivitalon vuoro.

Paroc Passiviitalon-konseptin määritelmää rakennuksen lämmitysenergiantarpeen, ilmatiiveyden ja primäärienergiatarpeen tasosta pidetään yleisesti passiivitalon määritelmänä Suomessa. Siitä johdetut vaipparakenteiden U-arvotasot edustavat yhtä aikaa kustannustehokasta ja energiatehokasta rakentamista.

VTT on myöntänyt Parocille Passiivitalosertifikaatin, jonka perusteella Paroc voi myöntää konseptin mukaiselle, PAROC-kivivillalla eristetylle talolle, Passiivitalotodistuksen osoituksena aidosta passiivitalosta.