PAROC Rewool -jätteenkäsittelyratkaisut

Markkinainnovaatiot kohtaavat ympäristövastuun

PAROC® Rewool® - jätteenkäsittelytoiminta, joka alkoi 90-luvulla

Paroc on aina pyrkinyt ympäristövastuun eturintamaan.

1990-luvulla kehitimme Ruotsin markkinoille PAROC Rewool -konseptin todistaaksemme, että rakennustuoteteollisuus pystyy hoitamaan oman osuutensa rakennusjätteiden käsittelystä.

Nykyisin PAROC Rewool on laajasti käytössä ruotsalaisessa puutaloteollisuuden villan leikkuujätteiden keräyksessä ja palautuksessa.