Vastuullisuus toiminnan taustavoimana

Parocin vastuullisuusNykyään käsitetään jo yleisesti, että ihmisten toiminta on suurin syy ilmaston lämpenemiseen. Kasvihuonekaasut ja muut päästöt vaikuttavat ilmakehään ja aiheuttavat muutoksia lämpötiloihin, merenpinnan korkeuteen ja sateiden jakaantumiseen. Voimme lieventää näitä muutoksia omalla toiminnallamme.
Vastuullisuus vaatii muutoksia niin asiakkaiden, tavarantoimittajien, osakkeenomistajien kuin tuotteiden käyttäjienkin toimintaan. Muutos on yhtaikaa sekä merkittävä mahdollisuus että valtava haaste. Paroc pyrkii olemaan muutoksen eturintamassa.

Vuosien kuluessa tavoitteenamme on ollut sekä lyhyt- että pitkäaikainen ekologinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen vastuullisuus, johon olemme tähdänneet korostamalla toimintojemme kehityksessä resurssien ja energian tehokasta käyttöä. Viime vuosina olemme käynnistäneet ja olleet mukana toteuttamassa useita projekteja, joiden aiheet ovat vaihdelleet tuotteidemme ympäristövaikutuksista energiatehokasta rakentamista koskevaan tietoon sekä siihen, kuinka energiansäästöä voidaan saavuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Voimme olla ylpeitä siitä, että olemme olleet edelläkävijöitä sekä matalaenergiatalojen että kustannustehokkaiden energiansäästöön tähtäävien muutostöiden kehittämisessä. Kun kehitämme tuotevalikoimaamme, tavoitteemme on pienentää rakennetun ympäristön energiankulutusta – esteettisiä arvoja unohtamatta. Rakennetun ympäristön osuus kokonaisenergiankulutuksesta EU:ssa on 40 %. Tämä merkitsee suuria mahdollisuuksia energiansäästöratkaisuille.

Kehitämme ratkaisumme vastaamaan asiakkaiden ja tuotteiden käyttäjien vastuullisuuden tarpeita. Haaste on suuri, ja sen luomat mahdollisuudet vieläkin suuremmat. Matka kohti vastuullista toimintaa on alkanut ja jatkuu askel kerrallaan. Vastuullisuussivuiltamme voit lukea, mihin asti olemme päässeet ja mitä olemme matkalla saavuttaneet sekä mitkä ovat seuraavat tavoitteemme.