Vastuullisuuden avainohjelmamme

Parocin vastuullisuuden avainohjelmatHaluamme lisätä entisestään Parocin mainetta vastuullisuutta edistävien palvelujen ja ratkaisujen toimittajana. Vastuullisuusohjelmamme avulla kehitämme toimintaamme tasapainoisesti entistä kestävämpään ja kannattavampaan suuntaan.

Vastuullisuusohjelmamme käynnistyi kesäkuussa 2011. Sen tavoitteena on kehittää edelleen Paroc-konsernin vastuullista toimintaa. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa luotiin toimintatapoja ja mittareita sekä alettiin suunnitella vastuullisuuden raportointia, joka perustuu Global Reporting Initiative -hankkeen ohjeistukseen. Raportointisuunnitelmien ohella tunnistettiin nykyisiä vahvuuksia sekä inventoitiin kehityshankkeita tärkeysjärjestyksen luomista varten. Näiden toimenpiteiden pohjalta voimme alkaa suunnitella, arvioida ja toteuttaa laajempia kehitystoimia. Ohjelma toteutetaan vaiheittain.

Vastuullisuusohjelman tavoitteet ovat seuraavat:

  • Osaamisen ja organisaation rakentaminen vastuullisuuden nykytilan mittaamista ja parantamista varten – vastuullisen toiminnan kehittämisen välttämätön perusta
  • Nykyisistä vahvuuksista tiedottaminen viestinnän, markkinoinnin ja koulutuksen keinoin (sidosryhmien tietoisuuden lisääminen)
  • Vastuullisten arvojen priorisoiminen tuote- ja tuotannonkehityssuunnitelmissa
  • Uusien energiankäyttöä vähentävien rakennus- ja rakennekonseptien esittely
  • Aktiivisesti ylläpidetyn resurssitehokkuusohjelman toteuttaminen tuotannon ja logistiikan kehittämisessä
  • Parocin arvon säilymisen ja konsernin vastuullisen toiminnan pitkäaikainen varmistaminen 

Energiaviisas-ohjelma

Parocin Energiaviisas-ohjelma edustaa uudenlaista ajattelua. Energiaviisas rakentamisen konsepti sisältää ideoita, suosituksia ja ohjeita energiatehokkaaseen rakentamiseen ja remontointiin. Tavoitteena on tuoda esiin energiatehokkaan rakentamisen kiistämättömät edut: asumismukavuus, raikas ja terveellinen sisäilma, erittäin alhaiset lämmityskustannukset ja pienet hiilidioksidipäästöt.

Energiaviisas-ohjelmaa on toteutettu kokeiluhankkeissa jo 1990-luvulta lähtien. Ohjelmalla varmistetaan, että Paroc pysyy rakennuseristeratkaisujen kehityksen terävimmässä kärjessä ja tuottaa jatkuvasti innovatiivisia rakenneratkaisuja ja patentteja asiakkaiden tarpeisiin.

Parocin energiaviisas-konsepti

 

Lue lisää

Sustainability

Parocin knowhow -osiosta


Passive House ConceptTutustu Paroc Energiaviisas Talo -konseptiin