Vastuullisuusperiaatteemme

Parocin vastuullisuusperiaatteemmeParoc edistää taloudellista ja sosiaalista vastuuta sekä ympäristövastuuta kaikissa toiminnoissaan. Kehitämme rinnakkain kaikkia kolmea ulottuvuutta, jotka täydentävät ja tukevat toisiaan.
Ympäristövastuullisuus vaikuttaa merkittävästi tuotekehitykseemme. Kehittämällä tuotteitamme ja tarjoamalla teknistä tukea tähtäämme jatkuvasti tehostamaan rakennetun ympäristön energiankäyttöä ja näin taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Mittaamme ja parannamme resurssien käytön tehokkuutta toiminnassamme.

Sosiaalinen vastuullisuus velvoittaa meidät ylläpitämään ja kehittämään ratkaisuja ja tuotteita, jotka edistävät asiakkaittemme omaisuuden turvallisuutta, terveyttä ja esteettisyytä. Valvomme ja kehitämme terveyttä ja turvallisuutta myös toiminnassamme. Luotettavuutemme kumppanina ja työnantajana muodostavat päivittäisen työmme perustan: Tehokkuuttamme, asiakas- ja työntekijätyytyväisyys mukaan lukien, mitataan säännöllisesti ja korjaavia toimenpiteitä toteutetaan tarvittaessa.

Kantamalla vastuumme ympäristöstä ja sosiaalisista velvoitteistamme tuemme samalla taloudellista vastuullisuuttamme. Näemme toisaalta, että kannattavuudestamme huolehtiminen sinänsä on vastuullisuuden jatkuvan kehittämisen edellytys.
Paroc mittaa toimintansa vastuullisuutta ja raportoi avoimesti edistymisestään käyttäen kansainvälisten suositusten mukaisia indikaattoreita.

Toimimalla vastuullisesti kaikkia sidosryhmiämme kohtaan voimme tarjota kestäviä hyötyjä ja säilyä kiinnostavana kumppanina, työnantajana ja sijoituskohteena.
Lue lisää
Quality and environmentMiten Paroc toimii? Vastaus laatu ja ympäristö -osiossa