Yhteiskuntavastuuraporttimme

Yhteiskuntavastuuraporttimme

Paroc Group julkaisee vuosittain kestävän kehityksen raportin. Raportti noudattaa the Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeita ja kertoo yhtiömme lähestymistavasta kestävään kehitykseen ja toimintamme taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista sidosryhmille, ympäröivälle yhteisölle ja maailmalle. Ensimmäinen Kestävän kehityksen kirja (Book of Sustainability), joka julkaistiin marraskuussa 2012, kuvasi vuosia 2009-2011; seuraava raportti, joka julkaistiin huhtikuussa 2013 kuvasi vuotta 2012 ja vuoden 2013 raportti julkaistiin huhtikuussa 2014. Neljäs Kestävän kehityksen kirja (Book of Sustainability) käsittelee vuotta 2014 ja julkaistiin huhtikuussa 2015. Aiempien raporttien tapaan se noudattaa GRI:n G3.1 ohjeen tasoa C. Tuorein ja järjestyksessä viides Book of Sustainability kertoo sidosryhmillemme ja liiketoiminnallemme tärkeimmistä vuoden 2015 kestävän kehityksen teemoista. Ensimmäistä kertaa raportin sisältö on määritelty Global Reporting Initiative G4:n periaatteiden mukaan.


Paroc Book of Sustainability 2015