Yhteiskuntavastuuraporttimme

Paroc Group julkaisee vastuullisuusraportin vuosittain. Raportti noudattaa the Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeita ja kertoo yhtiömme vastuullisuudesta ja toimintamme taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista sidosryhmille, ympäröivälle yhteisölle ja maailmalle.

Ensimmäinen Kestävän kehityksen kirja (Book of Sustainability), joka julkaistiin marraskuussa 2012, kuvasi vuosia 2009-2011; seuraava raportti, joka julkaistiin huhtikuussa 2013 kuvasi vuotta 2012 ja vuoden 2013 raportti julkaistiin huhtikuussa 2014. Neljäs Kestävän kehityksen kirja (Book of Sustainability) käsittelee vuotta 2014 ja julkaistiin huhtikuussa 2015. Aiempien raporttien tapaan se noudattaa GRI:n G3.1 ohjeen tasoa C. Viides Book of Sustainability 2015 kertoo sidosryhmillemme ja liiketoiminnallemme tärkeimmistä vastuullisuuden teemoista vuonna 2015. Viimeisin vastuullisuusraportti kuvaa vuotta 2016 ja toista kertaa raportin sisältö on määritelty Global Reporting Initiative G4:n periaatteiden mukaan.


Paroc Sustainability Report 2016


Paroc Book of Sustainability 2015

Paroc 2014
Paroc Book of Sustainability 2014

Book of sustainability

Paroc Book of Sustainability 2013

Paroc Book of Sustainability 2012

Paroc Book of Sustainability 2009-2011