PAROC-sandwichelementit estivät palon leviämisen Dalco Foodsin palossaPAROC-elementtiratkaisut ovat luotettava valinta, kun tarvitaan paloturvallisia rakenteita ihmishenkien ja omaisuuden turvaksi. Ne ovat kokonaisratkaisuja palonkestävien rakennusten ja tilojen toteutukseen. Niihin kuuluvat palamattomat elementit, erikoisdetaljit ja tarvikkeet.

PAROC® -elementit ovat palamattomia

PAROC-elementit ovat palamattomia, ja ne on luokiteltu Euroluokkaan A2-s1,d0. PAROC structural -kivivillaytimen luokka on A1. PAROC-elementtirakenteilla saavutetaan jopa neljän tunnin palonkestävyys seinärakenteena ja tunnin palonkestävyys sisäkattorakenteena.

Palotesti 150 mm paksulle PAROC AST F -elementille 

 

PAROC-elementtirakenteinen EI-M-luokiteltu palomuuri

EI-M-luokiteltu palomuuri

EI-M-luokiteltu palomuuri on testattu standardien EN 1364-1 ja EN 1363-2 mukaisesti luokkiin EI-M 60...EI-M 120. Lisätietoja saat Paroc Panel Systemistä.

 

Paloturvalliset detaljit

Palotilanteessa PAROC-elementit toimivat köysirakenteena. Tämän vuoksi paloluokiteltujen rakenteiden suunnittelussa on tärkeää valita sellaiset detaljiratkaisut, että koko rakenne täyttää stabiliteetti-, eristävyys- ja tiiviysvaatimukset. Lisäksi pystykuormat, kuten kattorakenteista tulevat kuormat, on johdettava kantaville rakenteille.

PAROC-elementtien käyttäytyminen palotilanteessa 

 

Palo-osastoivia rakenteita suunniteltaessa on tärkeää valita ensin palonkestoluokituksen täyttävä elementtityyppi. Myös detaljiratkaisujen on täytettävä osastoivan rakenteen vaatimukset. Valikoimamme sisältää hyväksyttyjä detaljiratkaisuja, jotka varmistavat elementtirakenteiden toimivuuden palotilanteessa.

 

PAROC-elementtien joustava kiinnitys betoniyläpohjaan PAROC-elementtien asennus hattuprofiileilla, kuormittamaton sisäkatto
PAROC-elementtien joustava
kiinnitys betoniyläpohjaan

PAROC-elementtien asennus hattuprofiileilla, kuormittamaton sisäkatto

PAROC-elementtien kiinnitys lattiaan molemminpuolisin L-profiilein, vaaka- tai pystyasennus PAROC-elementtisauma paloluokitellussa väliseinässä

PAROC-elementtien kiinnitys
lattiaan L-profiilein

PAROC-elementtisauma
paloluokitellussa väliseinässä


Tiiviys

Palo-osastoiviin seiniin tarkoitetut PAROC-elementit toimitetaan ilman ponttitiivistettä. Elementtipontti on riittävän tiivis kuumia savukaasuja vastaan. Läpivientien ja saumojen tiivistämiseen on käytettävä palamatonta PAROC-kivivillaa.

Läpivienti PAROC-elementissä

Läpiviennit

Osastoivassa rakenteessa läpivientien on oltava paloluokaltaan samoja kuin itse rakenteen. Niiden on oltava niin tiiviitä, että kuumuus ei pääse tunkeutumaan rakenteen läpi. Läpivientien eristeenä käytetään palamatonta kivivillaa.