Kellarin seinien eristäminen

 Basement wall 1 Aloita työ kaivamalla perustusten ulkopuolelta seinän vierestä täytemaa pois aina anturan alapintaan saakka. Uusi vanhat, tukkeutuneet salaojat. Varmista, että seinä on puhdas ja tasainen. Korjaa mahdolliset vauriot.
 Basement wall 2 Sokkelin ja anturan liitokseen tehdään laastilla ulospäin viettävä viiste. Sokkelin ja anturan liitoskohdan tiivistämiseksi käsitellään kuiva betonipinta bitumiliuoksella ja annetaan kuivua kosketuskuivaksi. Tämän jälkeen asennetaan sokkelikaista (bitumikermi) valmistajan ohjeen mukaisesti.
 Basement wall 3 Asenna PAROC ROS 30 -levyt alhaalta alkaen (paksuus vähintään 80 mm). Aseta alimmainen levy tehtyä ulospäin viettävää viistettä vasten. Työnnä levyt tiukasti yhteen niin, ettei niiden väliin jää rakoja. Kiinnitä levyt sokkelialustaan soveltuvilla nauloilla ja aluslevyillä (vähintään kaksi kiinnikettä/levy). Asenna seuraavaksi Patolevy (tai vastaava tuote) PAROC ROS 30:n eteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 Basement wall 4 Jatka eristekerrosta 100 mm lopullisen maanpinnan tason alapuolelle. Tee laastilla kallistus eristeen ja Patolevyn (tai käyttämäsi vastaavan tuotteen) yläpuolelle.
 Basement wall 5 Asenna uudet salaojat anturan alapinnan alapuolelle.  Ennen soratäyttöä voit käyttää vielä
suodatinkangasta, joka estää hienoaineksen tunkeutumisen salaojasoraan ja salaojaputkeen.
 Basement wall 6
Täytä lopuksi kaivanto hyvin vettä läpäisevällä soralla ja levitä pinnalle huonosti vettä läpäisevä maakerros, siten että se selvästi viettää sokkelista poispäin. Kallistuksen tulee olla vähintään 1:20 kolmen metrin etäisyydelle.