Väliseinien asennusohje

Vaaditun arvon saavuttamiseksi rakenne ja liitoskohdat tulee tehdä Parocin ETA-07/0071 mukaisesti. Äänieristyksen tehokkuuteen vaikuttaa se, kuinka hyvin eristettävä tila on asennettu: villan ja rungon välinen liitos tulee olla aukoton. Asennuksen aukottomuus on tärkeää rakenteen toimivuuden, äänieristyksen sekä paloturvallisuuden vuoksi. Vältä pienten (< 200 mm) kappaleiden käyttöä, koska ne lisäävät aukkojen jäämisen mahdollisuutta. Sovita vakiolevyjen paksuus puu- tai teräsrungon vakiomittoihin. Sovita leveys vaadittavaan runkojakoon.