Yleiset käsittelyohjeet

PAROC-kivivillan turvallinen käsittely ja työstäminen

Varastointi ja käsittely 

Jos eristeitä säilytetään ulkona, ne on suojattava sateelta. Pinoa pakkaukset tasaiselle alustalle, joka on irti maasta, esimerkiksi lavoille. Peitä pinot tarvittaessa vedenkestävällä pressulla tai muovilla. Jos eristysmateriaali pääsee kastumaan kaikista varotoimenpiteistä huolimatta, se voidaan kuivattaa ja käyttää normaalisti. PAROC-kivivilla kuivuu nopeasti eikä kastuminen vaikuta sen ominaisuuksiin pysyvästi.

Käsittele lämmöneristepakkauksia varoen. Erityisesti purkamisen aikana on oltava erittäin huolellinen, etteivät pakkausten ja eristeiden kulmat ja reunat vahingoitu.

Leikkaaminen

PAROC-kivivillaa on helppo leikata ja käsitellä. Käytä erityisesti tähän suunniteltua leveäteräistä PAROC-villaveistä. Jos leikattavaa on paljon, työ kannattaa tehdä PAROC-villanleikkuupöydällä. Siinä on helppo leikata aina juuri oikea kulma.

Leikkaa pinnoitetut levyt pinnoitteen puolelta.

Yleisiä asennusohjeita

Asenna eristeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Silloin työmaan ilmanvaihto on hyvä ja tilaa on kylliksi.

Asenna eristeet huolellisesti. Varmista, ettei levyjen väliin tai liittymäkohtiin jää aukkoja. Eristeen tulee olla tiiviisti rakenteen lämmintä puolta vasten. Varmista, ettei eristeen lämpimälle puolelle jää yhtenäisiä rakoja. Lämmöneristävyys heikkenee merkittävästi, jos lämpimällä puolella on rakoja ja ne ulottuvat rakenteen kylmälle puolelle asti.

Valitse oikean kokoiset levyt kuhunkin käyttökohteeseen. Vältä pienten (alle 200 mm:n) palasten käyttöä, sillä se lisää aukkojen jäämisen mahdollisuutta.

Limitä eristekerrosten väliset saumat. Älä asenna levyjä niin, että neljä kulmaa kohtaa.

Kivivillan turvallinen työstäminen

ShoweringKäy kokovartalosuihkussa aina työpäivän jälkeen.

Käytä runsaasti haaleaa tai viileää vettä.

Vaihda vaatteet työpäivän päätyttyä.

Clearing upHävitä jätteet aina välittömästi.

Tilat, joissa käsitellään kivivilla on hyvä siivota säännöllisesti ja mieluiten ainakin kerran päivässä.

VentilationVarmista, että työtiloissa on hyvä ilmanvaihto. Se on hyvä tapa vähentää pölyä.

Pölystä ja kuiduista ei aiheudu vaaraa ihmisille.

 

SafetyTieteelliset tutkimukset osoittavat, että kivivilla ei ole haitaksi terveydelle. Ihoärsytystä voi välttää käyttämällä suojaimia.

Valitse tarpeisiisi sopivat suojavarusteet. Säilytä työvaatteesi erillään muista vaatteista.

Käytä suojalaseja, jos silmäsi ovat pölylle herkät. Tämä on erityisen tärkeää, kun käsittelet pään yläpuolelle asetettavia lämmöneristeitä.

Jos käytät piilolinssejä, käytä aina tiukasti istuvia suojalaseja.

Jos pölyä on paljon (esimerkiksi irtoeristettä asennettaessa), käytä hengityssuojainta (P2-luokka).

 

Waste handling

Varmista, että käytät oikean kokoisia levyjä eri sovelluksiin. Ylimääräiset palat voi käyttää esim. ylimääräisenä lämmöneristeenä katolla puhallusvillan alla.

Tyhjät muovipakkaukset (PE-LD) voit kierrättää tai toimittaa energiantuotantoon.

Kivivillajätteen ja kivivillapakkausjätteen voit viedä tavalliselle kaatopaikalle, elleivät paikalliset viranomaiset tätä erikseen kiellä.

Purkuprojekteissa jäljelle jäävän kivivillan voit tuhota kuten muukin kivivillajäte.