Suunnitteluohjeet rapatun julkisivun korjaamiseen

Seuraavat seikat tulee huomioida suunniteltaessa vanhojen seinien eristerappausta:

Kantavuus

Tarkasta rakenteen kokonaispaino ja huomioi myös valitun eristeen paksuus ja paino sekä laasti ja muut järjestelmässä tarvittavat materiaalit. Ohutrappauksen paino on noin 20 kg/m2 ja paksurappauksen noin 60 kg/m2. Suunnittele eristys niin, että sen mekaaninen lujuus kestää kannateltavan rakenteen painon sekä muut mahdolliset mekaaniset jännitykset.

Kantavan seinärakenteen mekaaninen lujuus ja puhtaus

Tarkasta erikseen, että kantavan seinärakenteen lujuus on riittävä liimalaastia ja kiinnikkeitä ajatellen. Joskus lujuus täytyy varmistaa erillisillä vetolujuustesteillä. Valitse kiinnitysjärjestelmä rappausjärjestelmän haltijan ohjeiden mukaan. Kun käytetään liimalaastia, vanhan pinnan tulee olla puhdas ja pölytön, sillä liimalaasti ei tartu likaiseen pintaan.

 

Kantavan seinärakenteen sileys

Riippumatta siitä, aiotaanko vanha julkisivu purkaa, tarkasta aina kantavan seinän sileys ja varmista, että se sopii uuden eristerakenteen pohjaksi. Tasoita epätasaiset seinärakenteet esimerkiksi laastilla. Kantavan seinän voi tasoittaa myös erillisellä runkoratkaisulla ja sen sisään asennettavalla joustavalla kivivillaeristeellä. Oikein asennettuna tämä ratkaisu varmistaa julkisivun sileyden ja suoruuden. Se on kuitenkin aiemmin mainittuja vaihtoehtoja kalliimpi menetelmä.

Kosteus rakenteissa

Ulkoinen eristys lämmittää ja kuivattaa vanhoja rakenteita. Kivivillan erinomainen vesihöyrynläpäisevyys takaa sen, että kosteus haihtuu rakenteesta pois päin. Rakennuksissa, joissa sisäilma on hyvin kosteaa ja/tai lämmintä (esim. uimahallit, saunat, pyykkituvat, tehtaat), rappausrakenteiden tulee sopia sekä vanhan että uuden rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan. Tällaisiin kohteisiin sopivat rappausratkaisut, joissa käytetään kivivillaa ja epäorgaanista laastia.