As.Oy Poppelinpolku, Lahti

Julkisivukorjaus yhdistettiin laajaan remonttiin

Neljästä 1970-luvun betonikerrostalosta muodostuva As.Oy Poppelipolku 3 on käynyt läpi mittavan peruskorjauksen. Keväällä 2013 alkaneessa remontissa Lahden Saksalassa sijaitsevat talot on muutettu nykyvaatimuksia vastaavaksi niin energiatehokkuudeltaan kuin muilta ominaisuuksiltaan.

Näyttävän osan korjaushanketta muodosti julkisivujen lämmöneristäminen ja uudistaminen, joka yhdessä parvekkeiden kunnostuksen kanssa päivitti myös talojen arkkitehtonisen ilmeen. Samassa yhteydessä uusittiin vesikatto, salaojitukset ja osa LVIS-ratkaisuista.

Kyseessä on liki 3 miljoonan euroa maksanut laaja korjaushanke, jonka myötä asukkaiden asumismukavuuteen on saatu merkittävä parannus: rautatien äänet eivät enää kantaudu sisälle, myös vetoisuus on poistunut.

Sijoitus myös tuottaa, sillä kiinteistöjen ja asuntojen arvon tiedetään uudistusten myötä nousevan. Energiatehokkuuden lisääntyminen merkitsee jatkossa tervetulleita säästöjä asukkaiden lämmitys- ja asumiskustannuksissa.

Lisäeristys vanhan julkisivun päälle

Poppelinpolun taloissa seinärakenteet ovat tyypillisiä betonisandwich-elementtejä, joiden väliin jää vanhaa eristettä 80 ̶ 90 mm. Rakenteen u-arvoksi laskettiin 0,50 W/m²/K ja lämpöhäviöksi noin 66 kWh/m² vuodessa.

Kuntotutkimuksessa selvisi, että rakenteiden ja vanhojen eristeiden kunto salli lisäeristyksen kiinnittämisen vanhan julkisivun päälle. Alkuperäisen ulkokuoren säilyttäminen on tuonut säästöjä, sillä purkutöitä ja jätteiden kuljetusta ei julkisivujen osalta tarvittu.

Lisäeristeeksi päädyttiin valitsemaan teräsrankojen varaan kiinnitettävä 80 cm paksu PAROC eXtra, jonka päälle lisättiin 30 cm paksu tuulensuojapintainen PAROC Cortex -lämmöneriste. Lopuksi eristeet kiinnitettiin seiniin mekaanisin villakiinnikkein ja cortexin saumat teipattiin.

Uloimmaksi kiinnitettiin suunnittelijan valitsemat julkisivumateriaalit, kuten isot keraamiset laatat, mosaiikkibetonilaatat ja laminaattilevyt. Koko rakenne on tuuletusrakojen ansiosta tuulettuva.

Korjatun julkisivun uudeksi u-arvoksi saatiin 0,21 W/m2/K, jolloin energiansäästöä syntyy 38 kWh/m² vuodessa.

  

Pääurakoitsija valvoi kokonaisuutta

As.Oy Poppelinpolun laaja peruskorjaus toteutettiin kokonaisurakkana, josta vastasi julkisivukorjauksiin ja saneeraukseen erikoistunut Etelä-Suomen Lähiökunnostajat Oy.

Työnjohtaja Jorma Väisänen kertoo hankkeen sujuneen suunnitelmien mukaan ja kaikilta osin erinomaisesti.

”Työ valmistunee noin kuukauden etuajassa, sillä säät ovat suosineet koko projektin ajan. Hankkeessa mukana työskentelevillä on hyvä yhteishenki ja pienet muutokset on saatu sovittua joutuisasti.”

Lämpöä, tuulta, ääntä ja paloa eristävä ratkaisu

Suunnittelijan valitsema eristeratkaisu, PAROC eXtra + PAROC Cortex on työnjohtaja Jorma Väisäsen mielestä onnistunut, sillä pehmeä villa tasaa vanhan seinärakenteen epätasaisuudet.

Tuulettuva seinän lämmöneriste sallii vesihöyryn poistumisen ulos rakennuksesta. Ratkaisu on samalla erittäin paloturvallinen ja kuuluu paloluokkaan A2s1, d0.

”Eristeratkaisu kestää sään rasituksia jo siinä vaiheessa, kun vanhan seinän päälle asennetaan cortex ja saumat teipataan”, Väisänen kertoo.

”Asukkaille on toimitettu tiedoksi lausunto kivivillan ominaisuuksista ja kosteusturvallisuudesta, joten myös he saattoivat vakuuttua eristeratkaisun kestävyydestä.”

  

Hyvin suunniteltu ja huolella tehty

Julkisivuremontin onnistumisen edellytyksenä on hyvä ennakkosuunnittelu ja huolellinen toteutus.

Pääurakoitsija Etelä-Suomen Lähiökunnostajat Oy:n Jorma Väisänen kertoo, että Poppelinpolun projekti sisälsi 15 eri työvaihetta, kunnes rappauspinta oli valmis.

”Arkkitehdit ja suunnittelijat vastaavat siitä, että rakennuksen tuleva elinkaari on riittävän pitkä,  rakenteet ja valitut tuotteet ovat pitkäikäisiä, testattuja, hyväksyttyjä ja samalla turvallisia.  Rakentajien ja työnjohdon vastuulla puolestaan on työn toteuttaminen oikein”, Väisänen sanoo.

Julkisivun kunnostustyö käynnistyi seinien pesulla ja vanhojen elementtisaumojen aukaisemisella.  Tämän jälkeen saumat eristettiin ja vanhoille elementeille tehtiin varmuusankkurointi sisäkuoreen ja laattaan. Koevetojen ja kulmarautojen kiinnityksen jälkeen vaakarangat kiinnitettiin kulmarautoihin.

Seuraavaksi lisättiin kaksi eristekerrosta, jotka kiinnitettiin mekaanisesti ja saumat teipattiin. Pellityksen ja levytyksen jälkeen rappausta varten tehtiin pohjustus ja verkotus. Lopuksi pinta rapattiin ja hierrettiin.

  

Asukkaat, säilyttäkää myönteinen asenne

Julkisivun korjaustyöt vaikuttavat aina jonkin verran asukkaiden arjen sujumiseen. Etelä-Suomen Lähiökunnostajien Jorma Väisänen kehottaa taloyhtiöitä ja niiden asukkaita asennoitumaan positiivisesti, vaikka meteliä ja pölyä onkin luvassa.

”Tiedotteet kannattaa lukea ja sisäistää, jotta yllätyksiltä vältytään. Esimerkiksi parkkipaikat talon läheisyydessä saattavat poistua käytöstä remontin ajaksi, samoin autotallit. Työmaan kieltotauluja kannattaa jo oman turvallisuudenkin vuoksi noudattaa.”

Väisäsen mukaan mahdollisiin lisätöihin on hyvä varautua, sillä niitä tulee lähes joka remontin yhteydessä. Luotettavien yhteistyökumppaneiden avulla projektit etenevät yleensä onnistuneesti maaliin. ”Arvostella kannattaakin vasta lopputulosta”, Väisänen vinkkaa.