Kolme palavaa faktaa - yksi palamaton ratkaisu


Fireman

Kolme palavaa faktaa

1 Palomääräyksiä on kiristettävä. 
Palavien eristeiden käyttö, eristepaksuuksien kasvu ja irtaimiston laatu ovat lisänneet rakennusten palokuormia valtavasti. Tämän vuoksi ihmisten pelastautumisaika palavasta rakennuksesta on lyhentynyt 15 minuutista kolmeen minuuttiin. Nykyisissä määräyksissä näitä muutoksia ei ole huomioitu.

2 Rakennustuotteiden testausstandardit on päivitettävä.
Nykyiset rakennusmateriaalien paloluokitukset perustuvat huonepaloskenaarioon, jossa syttymislähteenä on esim. palava roskakori. Eristemateriaalien paloluokitus tulisi perustua palotilanteeseen, jossa testataan materiaalin palokäyttäytyminen todellisissa olosuhteissa eli täydellisen palon vaiheessa.

3 Turvallisten palosuojausten toteutuminen on varmistettava sertifioinnilla.
Rakentamisessa palavien rakennusmateriaalien palosuojauksen laatu ja lopullinen toiminta jää suojauksen asentajan vastuulle. Vaikka suunnitelma olisikin hyvä, täytyy sen toiminta käytännössä varmistaa asentajan sertifioinnilla ja paloviranomaisen tarkastuksilla. 

"Tuli ei tapa, vaan häkä ja savu. Kuumaa palokaasua ei tarvitse hengittää kuin muutaman kerran, niin keuhkot sanoo kiitos ja näkemiin."

 

Tulipaloissa todistettua

Rakentamisessa ja asumisessa tapahtuneet muutokset aiheuttavat palomiehille ongelmia tulipalojen sammutustyössä. Vuonna 2014 toteutetussa tutkimuksessa tunnistettiin kolme palomiesten työtä vaikeuttavaa tekijää:

  • Savukaasujen määrän lisääntyminen rakennuksissa (62 %)
  • Irtaimiston määrän lisääntyminen asunnoissa (78 %)
  • Palavien eristemateriaalien käyttö (66 %).

Tärkeimpänä paloturvallisuutta parantavana tekijänä palomiehet näkivät palo-osastoinnin parantamisen (50 %). Palo-osastoinnin tarkoituksena on estää palon ja haitallisten savukaasujen leviäminen huoneista ja asunnosta toiseen. Tutkimukseen osallistui 397 palomiestä.
 

Yksi palamaton ratkaisu

Nämä parannukset lisäisivät palomiesten mielestä rakennusten paloturvallisuutta.

Rakennusten paloturvallisuuden parantaminen

PAROC® kivivilla - A-luokan eristeratkaisu

  • Valmistettu kivestä (96-98 %) - luonnollisesti palamaton
  • Paras mahdollinen paloluokka A1
  • Säilyttää palosuojaominaisuutensa jopa 1000°C lämpötilassa 
  • Ei levitä paloa 
  • Antaa rakenteille passiivisen palosuojan
  • Suojaa ja eristää koko rakennuksen elinkaaren ajan