PAROC Energiaviisas Talo

 

Parocin Energiaviisas Talo –konsepti sisältää Parocin neuvot ja ohjeet energiankulutuksen vähentämiseen uudis- ja korjausrakentamisessa. Energiaviisas ratkaisu täyttää vielä rakennusmääräyksiäkin tiukemmat vaatimukset ja on siten hyvä sijoitus tulevaisuuteen. Kun haluat rakentaa energiaviisaasti, ota ohjeeksi PAROC® Energiaviisas Talo. 

Ilmastonmuutos – haaste rakentamiselle  

Earth

Hiilidioksidi on tärkein ihmisen toiminnan myötä muodostuva kasvihuonekaasu. Ilmakehässä on nykyään enemmän hiilidioksidia kuin koskaan viimeksi kuluneiden 20 miljoonan vuoden aikana. Eniten päästöjä syntyy energiantuotannossa ja liikenteessä käytettävistä fossiilisista polttoaineista, kuten hiilestä, öljystä ja maakaasusta.

Ilmastonmuutoksen odotetaan aiheuttavan ihmiskunnalle valtavia haasteita aina aavikoitumisesta merenpintojen kohoamiseen. Itämeren alueen ilmasto saattaa jopa jäähtyä Golfvirran(1) muuttumisen seurauksena.

Koska Euroopan vuosittaisesta energiankulutuksesta(2), 40 prosenttia tulee käytetyksi rakennuksissa, niiden energiatehokkuuden parantaminen on avain päästöjen leikkaamiseen. Laadukkaat lämpöeristeet ovat kustannustehokkain tapa vähentää uudisrakennusten energiankulutusta(3)

Lähteet:
1. Bryden H et al, Slowing of the Atlantic meridional overturning circulation at 25° N. Nature 2005; 438.
2. Petersdorff C et al, Mitigation of CO2 Emissions from the Building Stock. Cologne: Ecofys, 2004; II.
3. Petersdorff C et al, Cost Effective Climate Protection in the Building Stock of the New EU Member States. Cologne: Ecofys, 2005; IV/V.

 

Energiatehokkuus – rakentamisen uusi trendi

 Woman with drawing

Euroopassa on tutkittu ja rakennettu matalaenergiataloja 1970-luvulta lähtien, ja niiden määrä lisääntyy nopeasti. Kuluneen vuosikymmenen aikana on rakennettu tuhansia passiivirakennuksia. EU on säätänyt direktiivin, jonka perusteella kaikkien uusien rakennusten on oltava lähes nollaenergiataloja vuoden 2020 loppuun mennessä.

Energiatehokkaan talon rakentamiseen ei tarvita uutta tekniikkaa, erikoisvälineitä tai erityisiä materiaaleja. Jopa passiivirakennuksia voidaan rakentaa tavallisilla menetelmillä. Tämä pätee sekä uusiin rakennuksiin että korjausrakentamiseen. Vanhoissa rakennuksissa pyritään lisäämään kunkin rakennuksen osan energiatehokkuutta silloin, kun kyseisen osan remontointi tulee ajankohtaiseksi.

PAROC® Energiaviisas Talo™ -konsepti
- energiatehokkaat rakentamisen ratkaisut

Paroc on energiatehokkuuden asiantuntija ja energiatehokkaiden eristysratkaisujen johtava kehittäjä ja toimittaja. PAROC Energiaviisas Talo on proaktiivinen energiatehokkaan rakentamisen konsepti, joka hyödyntää Parocin laajaa asiantuntemusta.

Tavoitteenamme on osoittaa rakennusviranomaisille, suunnittelijoille, arkkitehdeille, rakennusurakoitsijoille, myyjille ja kiinteistöjen omistajille energiatehokkaan rakentamisen kiistämättömät edut: asumismukavuus, raikas ja terveellinen sisäilma, mahdollisimman pienet lämmityskustannukset ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt. PAROC Energiaviisas Talo tarjoaa myös ideoita, suosituksia ja ohjeita matalaenergiatalojen ja passiivitalojen toteuttamiseen sekä energiaoptimoituja ratkaisuja korjausrakentamiseen.

 

Energiaviisas rakentaminen ja ratkaisut ovat hyödyllisiä monin eri tavoin. Hyötyihin lukeutuvat kustannustehokkuus, mukavuus ja positiiviset ympäristövaikutukset. Passiivitalo on usein paras ratkaisu, kun rakennuksen koko elinkaari otetaan huomioon.  

 Energywise House concept

Lue lisää

Paroc Passive Concept
Lue lisää passiivitalokonseptistamme >>

Paroc Passive House Pilots
Lue lisää Passiivitalopiloteistamme >>

8 hyvää syytä rakentaa energiaviisaasti:

 Energywise House economy dimension     

 

Energiaviisas rakentaminen voi tuoda 25 vuodessa jopa 50 000 euron säästöt – uuden auton hinnan verran – ja parhaimmillaan nostaa jälleenmyyntihintaa jopa 30 % tavallisiin taloihin verrattuna.

 Energiaviisaat rakennustyypit      Talon energiatehokkuuden nostaminen passiivitalon tasolle vaatii vain 5–10 %:n lisäinvestoinnin, sillä säästöä syntyy lämmitysjärjestelmien vähentämisestä tai jättämisestä kokonaan pois. 

Matalammat elinkaarikustannukset

    

Energiaviisaan rakennuksen investointipäätös perustuu kokonaiskustannuksiin, jotka saadaan lisäämällä rakentamiskustannuksiin rakennuksen energiakustannukset koko sen elinkaaren ajalta.

Kun elinkaarikustannukset otetaan huomioon, passiivitalo on paras ratkaisu. 
 

 

 

Ihmiset viettävät yli 80 % ajastaan sisätiloissa ja kolmanneksen kaikesta ajasta makuuhuoneessaan. Huolellisen eristyksen ansiosta energiaviisas talo on vedoton ja lämmin jokaisesta nurkastaan. Tehokas ja hallittu ilmanvaihto, ilmatiivis rakenne ja pienipäästöiset rakennusmateriaalit pitävät sisäilman aina puhtaana ja raikkaana.

Ached forms are characteristic for Passive House Paroc Lupaus     

Energiaviisas talo voidaan suunnitella asukkaiden tyylin ja maun mukaiseksi, kuten mikä tahansa talo. Vain mielikuvituksesi on rajana tyylikkäiden ja mukavien tilojen suunnittelussa.

    Passiivitaloa tarvitsee korjata ja huoltaa muita taloja vähemmän, koska erillistä lämmitysjärjestelmää ei tarvita. Talossa tarvitaan myös vähemmän teknisiä laitteita, mikä vähentää energiankulutusta entisestään.
 Energywise House energy dimension    

On arvioitu, että rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus on 80–90 prosenttia sen ympäristövaikutuksista.

Energiaviisaan rakennuksen ympäristövaikutukset ovat muita rakennuksia merkittävästi pienemmät. Tarjoutuvien energiansäästömahdollisuuksien kannalta omistajat, suunnittelijat ja rakentajat ovat keskeisessä asemassa.

Brogården, Alingsås Block of flats with PAROC stone wool, construction workers     

Energiatehokkuussektori on kasvava ala, jolla syntyy uutta liiketoimintaa ja työllistymismahdollisuuksia. Uusia innovaatioita kehitetään, energiatehokkuusasiantuntijoita tarvitaan niin suunnittelijoissa kuin rakentajissakin, ja koko rakennusteollisuus kehittyy uudelle tasolle.

Lataa energiaviisaan rakentamisen esite ja Paroc Passiivitalo -konsepti

Hyödyllisiä linkkejä 

Euroopan Mineraalivillavalmistajien yhdistys, englanniksi: Eurima 

Saksalainen passiivitalo Instituutti, saksaksi: Passivhaus Institut 

Laske ekologinen jalanjälkesi, englanniksi: Ecological footprint