PAROC Frost - Pakkas- ja kylmävarastojen yläpohjat

PAROC Frost

Parocin uudessa pakkasvarastojen yläpohjaratkaisussa on huomioitu erilaisen kosteusrasituksen sekä paloturvallisuuden tuomat haasteet. Yksinkertainen tuulettumaton eristeratkaisu sopii kaikille alustoille – profiilipelti, TT-laatta sekä ontelolaatta. Pakkas- ja kylmävarasto on nimensä mukaisesti kylmä tila, jonka ulkovaipan rakenteet toimivat päinvastoin kuin yleensä. Näiden rakennusten kylmissä osissa lämpö siirtyy suurimman osan vuotta vaipan läpi ulkoa sisälle ja lämpimissä osissa sisältä ulos. Tämän vuoksi kylmissä tiloissa vaipparakenteen tiivein pinta tulisi olla rakenteen ulkopuolella ja lämpimissä tiloissa sisäpuolella.

 

PAROC FROST - Paloturvallinen lämmöneristysratkaisu isoille katoille

 

PAROC FROST -yläpohjaratkaisu soveltuu kaikille alusrakenteille. Alusta erotetaan
lämmöneristekerroksesta saumoistaan tiiviillä, mielellään hitsattavalla höyrynsululla,
jonka päälle ladotaan kivivillalamellit sekä katteen alustana toimiva jäykkä levykerros. Ulkopuolelta rakenne tehdään ilma- ja höyrytiiviiksi vesikatemateriaaleilla (bitumikermi, PVC tai EPDM-kumi). PAROC FROST -ratkaisussa käytettävät kivivillatuotteet ovat PAROC ROB 80t ja PAROC ROL 60. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää PAROC ROB 100trl, PAROC ROL 30 ja PAROC ROB 60t poimulevykatteissa höyrynsulun alustana.

Tuulettumaton rakenne soveltuu pakkas- ja kylmävarastojen lisäksi myös lämpimiin tiloihin, joten koko rakennuksen yläpohja voidaan toteuttaa käyttäen vain yhtä rakennetta. 
Pakkasvarastot ovat pinta-alaltaan yleensä varsin suuria. Paloturvallisuuden kannalta tämä asettaa haasteita, sillä määräysten mukaisesti katteet tulee jakaa palokatkoilla vähintään 2400m2 osiin, mikäli katteen alusta ei täytä A2-s1,d0 paloluokkaa.

Koska Parocin kivivilla on palamatonta (A1-paloluokka), ei suurtakaan kattoa tarvitse jakaa paloteknisiin osiin. Tämä osaltaan parantaa rakenteen yhtenäisyyttä ja tiiviyttä.
 PAROC FROST- yläpohjarakenteet 


Usein isot hallit rakennetaan alueille, joilla melu voi aiheuttaa ongelmia. Oheisesta taulukosta löytyvät PAROC FROST -yläpohjarakenteiden laskennalliset ääneneristävyysarvot:


PROFIILIPELTI

 

TT-LAATTA

ONTELOLAATTA

 
• PAROC ROB 100 trl/ROB 80t          30 mm

• PAROC ROL 60                              370 mm
• Höyrynsulku
• Poimulevy

Rw: 37 dB
Rw+ C: 35 dB
Rw + Ctr: 33 dB

• PAROC ROB 100trl                30 mm
• PAROC ROL 30                    370 mm
• Höyrynsulku
• TT-laatta

Rw: 48 dB
Rw + C: 44 dB
Rw + Ctr: 40 dB
• PAROC ROB 100trl                 30 mm
• PAROC ROL 30                     370 mm
• Höyrynsulku
• Ontelolaatta

Rw: 54 dB
Rw + C: 50 dB
Rw + Ctr: 45 dB
• PAROC ROB 100trl                          30 mm

• PAROC ROL 30                              340 mm
• Höyrynsulku
• PAROC ROB 60t                               30 mm
• Poimulevy

Rw: 39 dB
Rw + C: 37 dB
Rw + Ctr: 32 dB

• PAROC ROB 80t                    30 mm
• PAROC ROL 60                    375 mmRw: 48 dB
Rw + C: 46 dB
Rw + Ctr: 42 dB

• PAROC  ROB 80t                    30 mm
• PAROC ROL 60                     375 mmRw: 55 dB
Rw + C: 52 dB
Rw + Ctr: 47 dB

 U-arvo: 0,09  U-arvo: 0,09  U-arvo: 0,09


Tutkittu ratkaisu

 

Rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta on tutkittu Swecon toimesta lämpötila- ja kosteuslaskelmin WUFI 6 -laskentaohjelmalla. Laskentasäänä käytettiin rakennusfysikaalista mitoitussäätä Jokioinen-04. Auringon säteily kattopinnalle otettiin huomioon laskennassa.

Sisäolosuhteina käytettiin:
• Pakkasvarastot: -20 °C/RH 90 %
• Kylmävarastot: 3 °C/RH 70 % ja 7 °C/RH 70 % 
Rakennuksen korkeudeksi oletettiin 10 m ja rakennuksen katolle osuva sade otettiin huomioon laskennassa. Tarkastelujaksona käytettiin 5 vuoden jaksoa.

Tutkimuksessa todettiin yhden yläpohjaratkaisun sopivan kaikille tilatyypeille (pakkasvarastot, kylmävarastot sekä lämpimät toimistotilat). Yhtenäisellä rakenteella vältetään yläpohjan kosteustekninen osastointi sekä siihen liittyvät riskialttiit liitoskohdat.  Helppo ja nopea asentaa

 

Ennen lämmöneristeiden asentamista on varmistettava, että lämmöneristyksen alusta on toteutettu rakennuksen kosteudenhallintasuunnitelman ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. 

Rakennesuunnittelija määrittelee soveltuvan höyrynsulkumateriaalin kohdekohtaisesti. Höyrynsuluksi valittavan materiaalin tulee soveltua kylmiin lämpötiloihin ja saumojen tiiviys on pystyttävä varmistamaan esim. hitsaamalla. Höyrynsulku ei saa rikkoutua asennustyön aikana. Erityisesti profiilipeltialustalla alustan epätasaisuuden tuomat haasteet asennusvaiheessa voidaan tarvittaessa tasoittaa höyrynsulun alustalla. Tähän käy esimerkiksi 15 mm vaneri tai 30mm kivivillalevy (PAROC ROB 60t). Höyrynsulun valinnassa tulee ottaa myös huomioon sen liitettävyys tiiviisti sekä ulkoseiniin että läpivienteihin. Liitokset tulee suunnitella kohdekohtaisesti rakennuksen koko, ilmasto ym. olosuhteet, käytetyt materiaalit ja pakkomuodonmuutoskuormat huomioiden.

Asennustyön aikana eri työvaiheet on ajoitettava siten, että lämmöneristys on avoin ulkoilmaan mahdollisimman lyhyen ajan. Lämmöneristys peitetään asennustyön aikaisten sateiden ajaksi. Lämmöneristysalustalle kertyvä vesi tai lumi poistetaan ja pinta kuivataan. Lämmöneristeet on suojattava kastumiselta myös tehdasvarastoinnin, kuljetusten ja työmaavarastoinnin aikana. Profiilipeltialustalle tehtävässä asennustyössä varmistetaan, että lämmöneristeiden kiinnikkeet asennetaan poimulevyn harjojen kohdalle.

Rakennesuunnittelija valitsee yläpohjan vesikateratkaisun katon ominaisuuksien (katon kaltevuus, koko) ja huollettavuuden perusteella.

 

Läpivientien suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Läpivienneissä käytetään soveltuvia ja laadunvarmistettuja esivalmistettuja läpivientikappaleita valmistajien ohjeiden mukaisesti.Tutustu PAROC FROST- esitteeseen (pdf)

Lataa PAROC FROST -CAD-kuvat