Paroc Passiivitalo -konsepti

Paroc Passiivitalo -konsepti oli osa PAROC Energiaviisas Talo -konseptia. Konsepti luotiin yhteistyössä VTT:n kanssa projektissa, joka tähtäsi passiivitalomääritelmän kehittämiseen Pohjoismaiden ja Baltian markkinoille. Lopputuloksena syntyivät koko maan olosuhteet huomioon ottavat kriteerit passiivitalotasoiselle pientalolle. VTT on sertifioinut Paroc Passiivitalo -konseptin.  

 

Passiivitalon energiantarve on mahdollisimman pieni ja sisäilma hyvä. Passiivitalon lämmönhukka on niin pieni, että perinteistä lämmitysjärjestelmää ei tarvita. Passiivitalon alkuinvestointi voi olla hieman suurempi kuin tavallisessa talossa, mutta sen käyttökustannukset ja elinkaarikustannukset ovat huomattavasti pienemmät.

Rakenteiden lämmöneristys on parempi kuin normien mukaisessa tai matalaenergiatalossa. Rakenteet on suunniteltu ja rakennettu siten, että niihin ei muodostu lämmönhukkaa lisääviä kylmäsiltoja. Rakennuksen vaippa on ilmatiivis, ja sisäilma on vedoton ja tasaisen lämmin. Ilmanvaihdon lämmön talteenoton käyttöaste on vuositasolla erittäin hyvä, mikä takaa, että ilmanvaihdon kautta tapahtuva lämmönhukka on hyvin pieni. Tarvittava pieni lämmitysteho voidaan hoitaa yksinkertaisella talotekniikalla.

Energywise House economy dimension
Lähde: Laskelma perustuu Paroc Passiivitalon tietoihin.

Passiivitalon määritelmä

Passiivitalo määritellään energiantarpeen perusteella. Rakennuksen kokonaisenergiantarve arvioidaan myös primäärienergiana, ja sillä on raja-arvot. Primäärienergian ongelmana on selkeiden arviointityökalujen puute. Esimerkiksi saksalainen Passivhaus Institut ehdottaa kaiken sähköverkosta ostetun sähköenergian primäärienergiamuuntokertoimeksi 2,7. Tämä ei kuitenkaan rohkaise uusiutuvien lähteiden avulla tuotetun sähköenergian hankintaan. Energian muuntokertoimet on sovittu erikseen maittain, tai tullaan sopimaan.
Passiivitalon määritelmä pohjautuu talon energiantarpeeseen. Talon lämmöneristys, rakenteiden ilmatiiviys ja ilmanvaihdon lämmön talteenoton vuositason hyötysuhde ovat tärkeitä tekijöitä pyrittäessä saavuttamaan määritelmässä mainittu lämmitysenergian taso.

Passiivitaloteknologia ei ole riippuvainen aurinkoenergian käytöstä. Passiivitalon tärkeimmät ominaisuudet ovat hyvä lämmöneristys, ilmatiiviys, matalaenergiaikkunat ja -ovet sekä poistoilman lämmön talteenotto. Vaikka rakennuksen julkisivun suuntaaminen etelään tehostaa energiankäyttöä, Keski-Euroopasta saatu kokemus osoittaa, että konsepti toimii myös pohjoiseen avautuvilla tonteilla. Periaate mahdollistaa maan pinnanmuotojen hyödyntämisen suunnittelussa.

 

Parocin passiivitalo -projekti

 
Paroc Oy Ab:n projektissa tähdättiin passiivitalon ratkaisujen luomiseen Pohjoismaiden ja Baltian markkinoille, ja siinä kehitettiin ja testattiin konseptiratkaisu ja pilottitalot kylmään ilmastoon. Kehitystyössä hyödynnettiin kylmän ilmaston passiivitalojen vaatimuksia, jotka oli kehitetty IEE (Intelligent Energy Europe) -ohjelmaan sisältyvän eurooppalaisten passiivitalojen edistämisprojektin (European Passive Houses Organisation) yhteydessä.

Konseptiratkaisun periaatteena on siirtää rakennusten investointikustannuksia talotekniikasta entistä parempaan lämmöneristykseen. Kun rakennuksen lämmitysenergian tarve on riittävän pieni, ilmanvaihtojärjestelmä korvaa perinteisen lattialämmitykseen ja pattereihin perustuvan lämmönjakelun. Koska rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto, jossa on lämmön talteenotto, ilmanvaihtojärjestelmä voi hoitaa myös rakennuksen lämmönjakelun. Muutos talotekniikassa pienentää rakennuksen investointi- ja elinkaarikustannuksia.

Euroopan eri osissa sovelletut passiivitalon määritelmät perustuvat alustaviin energiantarvevaatimuksiin, jotka on esitetty IEE (Intelligent Energy Europe) -tutkimusohjelman Promotion of European Passive Houses- ja Passive-on-tutkimuksissa. Paroc Passiivitalo –konseptissa lämmitysenergian tarve on määritelty, mutta rakenteille tarvittavat U-arvot ovat ohjeelliset.

  Etelä-Eurooppa  Keski-, Itä- ja Länsi-Eurooppa

Pohjoiset maat leveyspiirin 60° pohjoispuolella

Lämmitysenergian tarve 15 kWh/m2 15 kWh/m2 20-30 kWh/m2 *
Jäähdytysenergian tarve 15 kWh/m2 15 kWh/m2 20-30 kWh/m2 *
Primäärienergian tarve 120 kWh/m2 120 kWh/m2 130-140 kWh/m2
Rakennuksen ilmanvuotoluku n50 < 0.6 1/h kaikissa ilmastoissa. * Vaihtelee rakennuksen sijainnin mukaan.

Paroc Passiivitalon edut

Energiaviisailla taloilla on monia ympäristöön, taloudellisuuteen ja yhteiskuntaan liittyviä etuja. Ne ovat myös monin tavoin hyväksi asukkailleen. Muihin energiaviisaan rakentamisen vaihtoehtoihin verrattuna passiivitalot ovat elinkaarikustannuksiltaan edullisimpia. Koska passiivitalon energiantarve on hyvin pieni, se on myös ympäristön kannalta paras.

Lue lisää passiivitalojen eduista tästä:

Kestävä kehitys Pienemmät CO2 päästöt Meluntorjunta

Kestävä kehitys

EU:n komission mukaan on 50–400 % kalliimpaa tuottaa ylimääräinen kilowatti sähköä kuin säästää vastaava määrä.

  

Pienemmät CO2 päästöt

Keskimääräinen kotitalous tuottaa vuosittain noin 6 000 kg hiilidioksidipäästöjä. Jos sama perhe asuu passiivitalossa, vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat vain 2 100 kg.

Meluntorjunta

Paksut ja hyvin eristetyt rakenteet eristävät myös melua tehokkaasti. Meluisan ympäristön (esimerkiksi liikenne tai teollisuus) äänet eivät kantaudu sisään. 

Elinkaarikustannukset

Perhe

Määräykset

Kohtuulliset elinkaarikustannukset

Tarvittavat lisäinvestoinnit eivät ole kalliita.

Vähäiset ylläpitokustannukset

Energiaviisas rakentaminen alkaa maksaa itseään takaisin ensimmäisestä päivästä lähtien. Energiaviisas rakennus säästää lämmityskustannuksissa vähintään 75 % vuodessa.

Energiatehokkuustodistus

Rakennusta myytäessä tarvitaan lakisääteinen energiatehokkuustodistus. Passiivitalolle voidaan hakea lisäksi Paroc Passiivitalotodistus, joka kertoo, että kyseessä on aito passiivitalo.

Arvonnousu

Passiivitalo Vinninga, valmistaja VärsåsVillan

Yksinkertainen

Säilyttää arvonsa

Energiaviisaan rakennuksen jälleenmyyntihinta voi olla 30 % suurempi kuin vastaavan tavallisen rakennuksen.

Suunnittelun vapaus

Kriteerit eivät aseta suunnittelulle tai arkkitehtuurille mitään kalliiksi tulevia vaatimuksia tai rajoituksia. Yksilöllinen rakentaminen on aina mahdollista. 

Vähän teknisiä laitteita

Erillistä lämmitysjärjestelmää ei tarvita. Lämmitystarve voidaan täyttää kustannustehokkaalla ilmanvaihdon lämmön talteenottojärjestelmällä.

Lisäarvoa ja töitä  Riippumattomuus   

Lisäarvoa ja työpaikkoja kotimaahan

75 % lisääntyneistä kustannuksista hyödyttää paikallisia rakennusyrittäjiä. Loput 25 % käytetään materiaalien ostamiseen. Suurin osa materiaaleista tuotetaan kotimaassa, mikä luo työpaikkoja – ja hyvä kiertää.

Kansallinen riippumattomuus

Suurin osa maailman öljyvaroista on muutamassa harvassa maassa.
Energian toimitukset ovat herkkiä
pienillekin häiriöille tuotannossa
tai poliittisessa ilmapiirissä.

Tasalämmin ympäri vuoden  Hyvä sisäilma  Käyttömukavuus

Mukava lämpötila myös kesällä

Energiaviisaassa rakennuksessa ei ole vetoa, ja jalat pysyvät lämpiminä. Rakennus on huolellisesti eristetty, liitokset on tiivistetty ja kylmäsillat minimoitu.

Hyvä sisäilma

Raikasta ilmaa saadaan jatkuvasti, joten sisäilman laatu ei pääse huononemaan.

Käyttömukavuus

Vähän teknisiä laitteita: Ilmanvaihto lämmön talteen otolla huolehtii lämmitystarpeesta. 

Lataa Parocin energiaviisaan rakentamisen esitteitä