Parocin passiivitalopilotit

Paroc Passive House Pilots
Parocilla on laaja kokemus matalaenergiatalojen ratkaisujen kehittämisestä, ja panostamme jatkuvasti passiivitalojen rakenteiden suunnitteluun useissa maissa Tällä sivulla on tietoja neljästä pilottiprojektista, joista kaksi on Suomessa, yksi Ruotsissa ja Liettuassa. 

Parocin passiivitalopilottien tavoitteena on parantaa yleistä tietoisuutta passiivirakentamisesta ja vauhdittaa taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Passiivitaloilla voidaan merkittävästi vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Passiivitalot eivät ole aivan uusi keksintö. Ensimmäinen passiivitalo rakennettiin Saksaan jo vuonna 1989, ja taloja on nykyisin jo noin 10 000. Useimmat näistä sijaitsevat Saksassa tai Itävallassa, mutta myös Ruotsissa on joitakin satoja passiivitaloja. Paroc on ollut etunenässä rakentamassa Suomen ensimmäisen passiivitalon, samoin kuin Tukholman ensimmäisen passiivitalon.

Passiivitalojen odotetaan yleistyvän EU:n alueella vuoteen 2015 mennessä.

Paroc on osallistunut useisiin passiivitaloprojekteihin. Tällä sivulla on hyviä esimerkkejä energiatehokkaan passiivitalon rakentamisesta.

 
Välilehtiä napsauttamalla voit lukea Ruotsiin, Suomeen ja Liettuaan rakennetuista passiivitaloista.

Passive house Granbäck, exterior

Passiivitalo Granbäck

Parocin ensimmäinen passiivitaloprojekti on Granbäckin talo, joka sijaitsee Vallentunan kaupungissa Tukholman lähellä.

Granbäckin passiivitalo on puurunkoinen kaksikerroksinen omakotitalo, joka rakennettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen pinta-ala oli 105 m2, ja se valmistui vuonna 2008. Toinen vaihe lisäsi pinta-alaa 95 m2:lla, jolloin kokonaispinta-alaksi tuli 200 m2. Toinen vaihe valmistui vuonna 2009.

Talon ulkoseinissä on puinen kaksoisrunkorakenne, jossa on kaksi pystypuukerrosta: ulompi 170 mm:n kantava runko, jonka eristeenä on PAROC UNS 37, ja sisempi 70 mm:n runko, joka ei ole kantava ja jonka eristeenä oli samoin PAROC UNS 37. Runkojen väliin on asennettu vielä 170 mm:n kerros samaa eristettä. Ulomman, kantavan rungon ulkopinnalla on 50 mm:n paksuinen PAROC FAS –rappausaluslevy ohutrappaukseen tai 30 mm:n paksuinen PAROC WAS -eristelevy, tuuletusrako ja puuverhous.
Lattiarakenne on rakennettu noin 100 mm:n paksuisen betonilaatan päälle. Laatan alla on 300 mm:n kerros PAROC GRS 30 -eristelevyjä. Laatan päällä on askeläänieristeenä 17 mm:n PAROC SSB2t sekä 22 mm:n lastulevy, joiden päällä on 15 mm:n parketti.

Harjakattorakenne koostuu 500 mm:n puisista I-palkeista, PAROC BLT 1 -puhallusvillasta sekä 45 x 70 -vahvuisesta puisesta ristikkäistukirakenteesta. Se on kiinnitetty alempaan I-palkkirakenteeseen, jonka eristeenä on 70 mm paksut PAROC UNS 37 -eristelevyt.

Suunnitteluarvot 

Ulkoseinä

0,09 W/m2
Yläpohja 0,07 W/m2K
Alapohja  0,10 W/m2K
Ikkunat  0,9 W/m2K
Ovet 0,84 W/m2
Keskimääräinen ilmanvaihto  0,5 1/h 
Lämmöntalteenotto 85…90 % 
Ilmatiiveys n50: 0.20 1/h (mitattu arvo) 
Lämmitysenergian tarve ≤ 15kWh/m2, a (ilmalämmitys)

 

Rakennusvaihe

Projekti käynnistyi vuonna 2007, ja ensimmäinen vaihe (105 m2) valmistui tammikuussa 2008, jolloin asukkaat muuttivat taloon. Toisen vaiheen (95 m2) rakennustyöt aloitettiin vuonna 2008.

Construction Passive House Granbäck
Perustuksen valmisteluja, syyskuu 2007

Construction Passive House Granbäck
Parocin materiaalit ovat saapuneet:
L-elementit ja eristeet
. Ensimmäinen elementti asetetaan tasaiselle sorapohjalle.

Construction Passive House Granbäck 
Laatan valu voi alkaa.
Laatan eristeenä on 300 mm:n PAROC GRS. 
Construction Passive House Granbäck 
Tukeva runko on vahvuudeltaan 45x170 mm, ja kattopalkit ovat 500 mm korkeita.
Construction Passive House Granbäck
Yläpohjaan asennettiin 73 m3 PAROC-puhallusvillaa.!
Construction Passive House Granbäck
Ulkoseinissä käytössä PAROC FAS 2, 50 mm, ja PAROC WAS 35tt, 30 mm.
Construction Passive House Granbäck
Ilma- ja höyrysulku. Seinän läpi viedään muovikalvo. Samalla seinät eristetään kokonaan. Eristyksen
kokonaispaksuudeksi tulee 465 mm.
Construction Passive House Granbäck
Katon eristäminen
.

Construction Passive House Granbäck
Seinän ja ikkunan väliset liitokset teipataan huolellisesti.

Construction Passive House Granbäck
Lars Tobin Anneling-Tobinin konsultointiyrityksestä varmistaa, että talo täyttää passiivitalovaatimukset.

Construction Passive House Granbäck
Vaikka talon sisälämpötila on 22 astetta, seinän ulkopinnan lämpötila on alle nolla astetta. Edes ikkunat eivät vuoda lämpöä lainkaan.
Passive house Granbäck with PAROC stone wool
Passiivitalo Granbäck valmistui vuonna 2009.

Paroc Passive House is the first passive house in Finland

Paroc Passiivitalo, Tikkurila

Parocin pilottiprojekti ja samalla Suomen ensimmäinen VTT:n määritysten mukainen passiivitalo valmistui Vantaan Tikkurilassa toukokuussa 2009. Talolle myönnettiin passiivitalosertifikaatti huhtikuussa 2010.

Parocin Tikkurilan passiivitalo on kaksikerroksinen paritalo. Kummankin asunnon pinta-ala on 187 m2 ja tilavuus 540 m3.

Lattia lepää 100 mm paksun betonilaatan ja 300 mm:n eristekerroksen päällä Perustukset ovat betonia, ja ne on eristetty joka puolelta.

Molemmat perheet halusivat kivitalon. Tämän vuoksi talon ulkoseinät valmistettiin PreWIS I -menetelmällä betonielementtitehtaassa. Tässä menetelmässä 150 mm paksuun betonisydämeen liitettiin 450 mm paksuinen PAROC FAL 1 -lamellieriste hyödyntäen betonin omia sidosaineita. Betonielementin pinta tehtiin säänkestäväksi ohuella laastikerroksella. Saumaus ja ohutrappaus tehtiin rakennuspaikalla.

Talossa on harjakatto, jossa on puiset kattotuolit ja PAROC Tuplavarma -lämpöeristys. Tuplavarma on kaksinkertainen ratkaisu, jossa yhdistyvät PAROC eXtra -levyt (100 mm) ja niiden päälle lisättävä PAROC-puhalluskivivilla (noin 500 mm).

Paroc Passiivitalon suunnittelussa ja ratkaisuissa rakennuksen tilavuus ja ikkunoiden koot optimoitiin asukkaiden tarpeiden mukaisiksi. Ikkunoissa on erityisesti passiivitaloihin sopivat puitteet, ja ovet ovat energiatehokkaita. Ikkunat ja ovet toimitti Diago Windows. 

Paroc-passiivitalon ilmanvaihtoasennukset tehtiin ilmatiiviin kerroksen sisäpuolelle, ja kaikki tarpeelliset läpiviennit ja liitännät tiivistettiin huolellisesti.

Perheet valitsivat eri toimittajien ilmanvaihtolaitteistot ja lämmön talteenottojärjestelmät. Järjestelmien toimittajat ovat Enervent ja Vallox. Ilmanvaihtolaitteistot voivat tarvittaessa hyödyntää myös talon lähelle asennetuista maalämpöputkista saatavaa lämpöä. Huoneiden tuloilmajärjestelmissä on termostaatilla varustettu sähkölämmitysyksikkö, joka takaa asumismukavuuden talven kylmimpänäkin aikana. RCL:n lämmittimet käyttävät vain hyvin vähän sähköä.

Saunan ja kylpyhuoneiden lattialämmitys lisää mukavuutta.

Suunnitteluarvot 

U-arvot  
Ulkoseinä 0,09 W/m2K
Yläpohja 0,07 W/m2K
Alapohja  0,10 W/m2K
Ikkunat  0,7…0.8 W/m2K
Ovet  0,4 W/m2
Ilmanvaihto  0,5 krt/h 
Ilmanvaihdon ilmavirta  0,075 m3/s 
Ilmatiiviys n50: ≤0,60 1/h *
Lämmitysenergian tarve  18,7 kWh/m2/a

 

Rakennusvaihe

Rakennustyöt alkoivat työmaalla joulukuussa 2007, ja talo valmistui toukokuussa 2009.  

Passiivitalotodistus

Huhtikuussa 2010 Paroc myönsi talolle Suomen ensimmäisen passiivitalotodistuksen. Passiivitalotodistus perustuu VTT:n myöntämään sertifiointiin, jossa määritellään passiivitalon kriteerit.

Lisätietoa 

VTT osallistui projektiin alusta alkaen ja jatkaa energiankulutuksen mittaamista ja seurantaa useiden vuosien ajan talon valmistuttua.
*) Ilmatiiviys on mitattu 26.3. 2009, ja talo todettiin SUOMEN TIIVEIMMÄKSI: ilmavuotojen n50-luku oli Vuoritsalon perheen asunnossa 0,34 l/h ja Tuomisen perheen asunnossa 0,25 l/h. Nykyisten rakennusmääräysten mukainen sallittu lukema on 4 l/h.

Ached forms are characteristic for Passive House Paroc Lupaus

Passiivitalo Paroc Lupaus

Paroc Lupaus valmistui Valkeakosken asuntomessuille vuonna 2009, ja se esiteltiin messuilla numerolla 21. Paroc Lupaus oli messujen ainoa VTT:n kriteerit täyttävä passiivitalo, ja messuyleisö äänesti sen messujen toiseksi parhaaksi taloksi.

Paroc Lupaus on kaksikerroksinen omakotitalo, jonka kokonaispinta-ala on 234 m2.

Perustukset tehtiin Soklexin valmismuotin avulla. Pohjakerros on maavarainen. Myös alusta on eristetty.
Puurunkoisen talon ulkoseinät ovat Fennotalon valmiselementtejä, joissa on 410 mm:n paksuinen PAROC eXtra -lämpöeristys sekä 70 mm:n PAROC WPS 3n -tuulensuojaeristys. Fennotalo on valmistanut myös seinien kaarevat osat CNC-työstämällä. Tuulettuvan julkisivun rappaus tehtiin kipsilevylle.

Palkkikatto koostuu puukomponenteista ja kattotuoleista, ja se on eristetty 600 mm paksulla palamattomien PAROC eXtra -eristelevyjen kerroksella.

Enerventin ilmanvaihtoyksikkö varmistaa sisäilman hyvän laadun. Asukkaiden ja kodinkoneiden tuottama lämpö otetaan talteen ja käytetään talon lämmittämiseen. Ilmanvaihto toimii tällöin myös talon lämmönjakojärjestelmänä. Yläkerran huoneiden tuloilmapuhaltimissa on termostaattiohjattu lämpövastus tuottamassa väliaikaista lisälämpöä esimerkiksi talven kylmimpinä aikoina. Alakerrassa ja kylpyhuoneissa on asumismukavuutta lisäävä vesikiertoinen lattialämmitys, jonka tarvitsema energia tuotetaan pääasiassa ilmalämpöpumpuilla.

Ikkunat ja ovet ovat Skaalan Alfa-mallistoa. Ikkunoissa on 2+2-kerroslasit. Useimmat etelänpuoleiset ikkunat ovat säädettävissä, kun taas pohjoispuolen ikkunat ovat kiinteitä. Etuovet ovat kestäviä ja energiataloudellisia. Kuistin lasitettujen ovien äänieristystaso on 30–35 desibeliä.

Paroc Lupauksen sisustussuunnittelun on tehnyt Johanna Sippala. Hänet tunnetaan Nelosen Inno-sisustusohjelmasta. Suunnittelussa kiinnitettiin huomiota erityisesti tilojen tasapainoisuuteen ja asumismukavuuteen.

VTT osallistui projektiin suunnitteluvaiheesta alkaen ja jatkaa esimerkiksi energiankulutuksen seurantaa useiden vuosien ajan.

Rakennusvaihe:

Projektin suunnittelu alkoi vuonna 2007, ja rakennustyöt aloitettiin vuoden 2008 kesällä.

Paroc Promise Lupaus drawing

Paroc Promise Lupaus drawing

Paroc Promise Lupaus drawing  
Havainnepiirros Havainnepiirros Havainnepiirros
Paroc Promise Lupaus sketch Paroc Promise second floor Paroc Promise first floor Paroc Promise Kimmo
Aksonometrinen kuvat Pohjapiirros, 1. kerros Pohjapiirros, 2. kerros

Kimmo Lylykangas, arkkitehti SAFA

Paroc Promise attic construction

Paroc Promise external wall construction

Paroc Promise ceiling

Paroc Promise Johanna Sippala

Yläpohjarakenne

Ulkoseinärakenne

Kaareva sisäkaton harja

Johanna Sippala

Paroc Promise interior decoration Paroc Promise interior Paroc Promise Lupaus interior

Paroc Promise Lupaus interior

Sisustaja työssään Tytön huone Tytön huone Pojan huone

Toteutuneet arvot

 

 

Paroc Passiivitalo -konsepti Passiivitalo Paroc Lupaus
Bruttoala m2  

290

Bruttotilavuus m3  

1200

Ovi- ja ikkuna-aukot/brm2(%)  

19,9

Ulkoseinät (W/m2K)

0.07 - 0.1

0.086

Yläpohja (W/m2K)

0,06 - 0,09

 

* Vesikatto  

0,063

* Parvekkeen katto  

0,083

Alapohja (W/m2K)

0,08 - 0,01

 
* Seinän vierustat  

0,07

* Keskiosa  

0,08

Ikkuna (W/m2K)    
* Kiinteä

0,6 - 0,8

0,75

* Avattava

0,7 - 0,9

0,84

Ovi (W/m2K)

0,4 - 0,7

 
* Umpinainen  

0,6

* Lasitettu  

0,72

Ilmavuotoluku n50 (l/h)

< 0.6

0,28

LTO vuosihyötysuhde (%)

> 75

87

Lämmitysenergian tarve (kWh/m2)

≤ 25

23,8

Passive House Pilot Lithuania

Paroc Passiivitalo , Liettua

Liettuan ensimmäisen Paroc-passiivitalon rakensi UAB Veikmė Vilnassa lähellä Gulbinon järveä sijaitsevaan omakotitalokortteliin. Suunnittelusta vastasi arkkitehti Rytis Kripas.

Kaksikerroksisessa omakotitalossa on autotalli, ja talon kokonaispinta-ala on 224,56 m2. Talossa on kahdentyyppisiä ulkoseiniä, rapattuja ja hengittäviä, ja kantavana rakenteena on keraaminen tiiliseinä. Rapatussa seinän osassa on eristeenä 350 mm paksu julkisivulamelli PAROC FAL 1, jonka päällä on rappaus. Tuulettuvassa osassa eristeenä on 300 mm:n PAROC UNS 37z sekä 50 mm:n PAROC WAS 25t, ja seinä on viimeistelty puuverhouksella.

Pohjakerroksen eristeenä on 300 mm:n PAROC ROS 30, ja talon ulkoreunojen alla on lisäksi 100 mm:n paksuinen levy. Eristyksen kokonaispaksuus ulkoreunojen alla on 400 mm. Harjakaton kantava rakenne muodostuu puisista I-palkeista, ja eristeinä on 450 mm paksu PAROC UNS 37z sekä 50 mm paksu PAROC WAS 25t.

Suunnitteluarvot:

U-arvot   
Ulkoseinä  0,10W/m2
Yläpohja 0,08 W/m2K
Alapohja  0,12 W/m2K
Ikkunat 0,78 W/m2
Ovet  0,80 W/m2
Lämmönvaihtimen hyötysuhde  ≥81,4%
Ilmatiiviys n50: ≤0,40 1/h (mitattu) 
Lämmitysenergian tarve

≤15 kWh/m2 (sisätilojen lämmitys)

Rakennusvaihe:

Projektin suunnittelu käynnistyi maalikuussa 2008. Rakennustyöt aloitettiin helmikuussa 2009, ja rakennus valmistui saman vuoden marraskuussa.

Lataa esitteemme Energiaviisaasta rakentamisesta ja passiivitaloista.