Taloyhtiösivu

Monen 1960 ̶ 1970 -luvuilla rakennetun kerrostalon energiatehokkuus kaipaa päivittämistä. Mikäli talon julkisivut ja ikkunat ovat korjaamisen tarpeessa, kannattaa ulkoseinien lisäeristäminen ajoittaa samaan yhteyteen kustannusten säästämiseksi. Tälle sivustolle olemme keränneet hyödyllistä tietoa julkisivu-ja yläpohjakorjauksista sekä väliseinien tai porrashuoneiden ääneneristysratkaisuista. Olemme koonneet tiedot etenkin taloyhtiöiden päättäjiä ja isännöitsijöitä ajatellen.   

Rakennusmääräykset velvoittavat

Rakennusmääräyksissä todetaan, että luvanvaraisten julkisivukorjausten yhteydessä tulee samalla parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Kokonaistarjous ratkaisee määrätyn tason. Mikäli korjaaminen koskee vain julkisivun uusimista, vanhan u-arvon puolittaminen tai nykyisen määräystason saavuttaminen riittää.

Mitä ennen lisäeristämistä kannattaa tutkia?

Sandwich-elementeistä rakennetun talon kuntotutkimuksessa tulee kiinnittää huomiota uloimman kuoren teräksen kuntoon. Teräs on saattanut ruostua betonin karbonatisoitumisen johdosta, riippuen betonikerroksen paksuudesta.

Mikäli teräs on päässyt ruostumisen myötä heikkenemään, ulkokuori saatetaan joutua purkamaan ennen lisäeristeen ja uuden julkisivupinnan asentamista.

Julkisivun korjaustyöt kannattaakin toteuttaa hyvissä ajoin, jotta ulkokuoren purkutöiltä vältyttäisiin. Kyseessä on merkittävä säästö, sillä purkutyöt, jätteiden kuljetus ja jätemaksut aiheuttavat lisäkustannuksia. Myös vanhojen ikkunoiden väliaikaiset kiinnitykset ja suojaaminen kasvattavat korjausbudjettia.

Jos rakennuksen ulkokuori kuitenkin joudutaan purkamaan, saadaan julkisivun rakenteen paksuus säilytettyä entisellään. Tällöin myös ulkokuoren alla olevat eristeet voidaan tarvittaessa uusia. Kuntotutkimuksessa kannattaakin selvittää, löytyykö eristeistä kosteutta tai mikrobikasvustoa.

Lisäeristäminen tuo monia hyötyjä 

Rakennuksen elinkaari pitenee, kun vanhat julkisivuelementit ja niiden sisältämät teräkset suojataan lisäeristämisen avulla.  Olettaen, että julkisivuelementtien kunto todetaan hyväksi kuntokartoituksen perusteella.  Ulkoseinään asennettava lisäeriste antaa vanhalle betonirakenteelle hyvän suojan pitämällä sen kuivana ja lämpimänä.  Lisäeristäminen kohottaa asunnon arvoa ja parantaa myös asuinviihtyisyyttä poistamalla vedon tunnetta. Hyvin hoidetuilla ja arvonsa säilyttävillä rakennuksilla nostetaan samalla koko alueen arvoa.

Lue lisää

Laske lisäeristyksen vaikutus energiankulutukseen.

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö LOAS:

As.Oy Poppelinpolku, Lahti

Innova-projekti

Kiinteistö Oy Porvoon Hansatie 10