Ääni

Ääni

Akustiikkasuunnittelulla varmistetaan, että tilan ääniympäristö soveltuu käyttötarkoitukseensa. Akustiikkasuunnittelussa tilassa syntyvät äänet jaetaan hyöty- ja haittaääniin. Hyötyääniä ovat esimerkiksi opettajan ääni luokassa sekä konserttisalissa esitettävä musiikki. Haittaääniä taas ovat esimerkiksi taustamelu ja liiallinen kaikuminen. Akustiikkasuunnittelulla pyritään parantamaan hyötyäänen kuuluvuutta ja vaimentamaan melua.

Suljetussa tilassa ääniaallot eivät voi liikkua vapaasti, vaan ne törmäilevät tilan seiniin. Pinta vaimentaa osan äänestä, mutta osa heijastuu takaisin. Akustiikkasuunnittelijan pitää erityisesti hallita äänen heijastumista ja valita kullekin tilalle sopiva jälkikaiunta-aika.

Kun materiaali vaimentaa ääntä, materiaaliin kohdistuva ääni ei heijastu siitä takaisin. Huokoiset ja hyvin ilmaa läpäisevät materiaalit, kuten PAROC-kivivilla, vaimentavat ääntä tehokkaasti. Kivivillan absorptiokerroin on ~0,90–1,00 (yli 500 Hz:n taajuuksilla). Se tarkoittaa, että materiaali vaimentaa 90–100 % äänestä. Matalien äänitaajuuksien vaimentamiseen sopii kivivilla yhdistettynä kipsilevykerrokseen.