Äänieristyksen tasolla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon ääni vaimenee kulkiessaan rakenteen läpi. Rakennuksissa on kahdentyyppistä äänieristystä: ilmaäänen ja askeläänen eristystä.

A) Väliseinät

 

Ilmaäänen eristyksellä vaimennetaan ääntä, joka tuotetaan suoraan ilmaan. Tarvittava eristyksen taso määritetään ilmaääneneristysluvulla Rw tai R`w. Mitä suurempi Rw-arvo on, sitä tehokkaampi äänieristys. Arvoja tulee korjata (C ja Ctr), jos ympäristössä on erityisiä melunlähteitä.

Rw + C, kun ääniympäristössä on esimerkiksi

  • asumisen ääniä
  • nopeiden junien ääniä 
  •  teollisuusmelua (keskitaajuus ja korkea taajuus).

Rw + Ctr, kun ääniympäristössä on esimerkiksi

  • katumelua 
  • hitaiden junien ääniä 
  • diskomusiikkia 
  • teollisuusmelua (matala taajuus ja keskitaajuus).

 

Vähäisellä ääneneristystarpeella yksinkertainen seinärakenne on yleensä riittävä. Seinärakenteen massan kaksinkertaistamisella ilmaääneneristysluku nousee noin 6 desibeliä. Eriste absorboi äänen.

 

 

 

 

 

 

 

Matalien äänitaajuuksien eristämiseen tarvitaan enemmän massaa, joten on käytettävä kaksinkertaista seinärakennetta. Tehokkain tapa lisätä massaa on lisätä useita ohuita kipsilevyjä päällekkäin. Väleihin lisätään eristettä, joka parantaa rakenteen ääneneristävyyttä. Kun seinä on eristetty, äänieristys on 5–10 dB parempi kuin ilman eristettä.

 

 

 
 

B) Kelluvat lattiat

Kelluvissa lattioissa käytetään askelääneneristystä. Määritä tarvittava eristyksen taso lattian alapuolella olevan huoneen äänenpaineen perusteella. Askeläänille on yleensä määritetty korkein sallittu taso maakohtaisissa säännöksissä. Pieni Ln- tai L’n-arvo tarkoittaa hyvää askeläänen eristyksen tasoa. Ln ja L’n mitataan, kun äänen taajuus on 50–5 000 Hz. Ln mitataan laboratoriossa ja L’n kentällä.
PAROC-kivivilla sopii erinomaisesti kelluvien lattioiden joustavaksi kerrokseksi. Se on riittävän kovaa kantamaan lattian ylimmän kerroksen kuorman. Samalla se on riittävän pehmeää vaimentamaan tehokkaasti lattian rakennekerrosten välistä värinää. Eristemateriaalien tärkein ominaisuus on niiden dynaaminen jäykkyys, jota ilmaistaan yksiköllä MN/m3. Mitä pienempi PAROC-tuotteen dynaaminen jäykkyysarvo on, sitä parempi on sen askelääneneristys.

Puurakenteita on vaikea parantaa. Liitokset ovat jäykkiä ja rakenne kevyt. Jokainen tapaus on mietittävä erikseen. 

Betoninen välipohja eristää ilmaääniä jo valmiiksi suhteellisen hyvin. Uudet askeläänten eristysvaatimukset ovat lisänneet betonin yleisyyttä kelluvien lattioiden rakenneratkaisuna.

Lisätietoja kelluvista lattioista ja niiden äänieristysarvoista saat täältä.