Monissa tiloissa hygieniavaatimukset ovat erittäin tiukkoja, minkä vuoksi akustiikkakaton on kestettävä toistuvaa puhdistusta. Toisinaan tiloja puhdistetaan vedellä ja mahdollisella desinfioivalla puhdistusaineella, toisinaan käytetään voimakasta painepesua.
Paroc on kehittänyt erityisesti korkeaa hygieniatasoa ja puhtautta vaativiin tiloihin oman tuotesarjan. Kaikkea keittiöistä ja ruokaloista leikkaussaleihin ja peseytymistiloihin. Iskunkestävillä ja testatuilla akustiikkalevyillä ja alakattoelementeillä voidaan tilaan luoda täydellinen akustiikka.

Toimenpide- ja potilashuoneiden suunnittelussa on huomioitava yksityisyydentarve. Potilasta ei pidä altistaa tarpeettomille äänille tai melulle, joka voi aiheuttaa epämukavuutta tai stressiä jo valmiiksi vaativassa tilanteessa. Hoitohenkilöstön ja potilaan välistä viestintää on tuettava, on karsittava laitteiden epätoivottuja ääniä ja varmistettava, etteivät äänet kulkeudu hoitohuoneesta toiseen.

Uimahalleissa puhe on voitava erottaa selvästi, jotta esimerkiksi uimaopettajat ja uimavalvojat voivat antaa ohjeita. Alhainen melutaso on toivottava siksikin, että mahdolliset hätähuudot kuuluvat selkeästi. Ympäristö on monella tapaa erityinen. Esimerkiksi seinien akustiikkalevyt on asennettava roiskekorkeuden yläpuolelle.

Peseytymistilojen lattia ja seinät ovat yleensä heijastavaa materiaalia. Pehmeä alakatto vähentää kaikua. Akustiikan suunnittelussa on tärkeää huomioida esimerkiksi suihkut, ilmanvaihto, korroosio ja kosteuden tiivistyminen. Kestävät tuotteemme on kehitetty juuri tällaisiin ympäristöihin.