Seinien ja sisäkattojen sisäverhousmateriaalien valinta voi vaikuttaa huomattavasti palon leviämiseen ja sen kehittämisnopeuteen, vaikkeivät ne todennäköisesti syty ensimmäisenä. Tämä on erityisen tärkeä tiloissa, joissa on ilmanvirtaus ja joissa sisäverhous olisi ensisijainen palonleviämisen väline ja nopea leviäminen estäisi asukkaiden poistumisen.

 

Sisäverhousmateriaaleissa on monta palon leviämiseen vaikuttavaa ominaisuutta, mm. syttymisherkkyys ja kuinka nopeasti materiaali luovuttaa lämpöä palaessaan. Suomen Rakentamismääräyskokoelma E1 määrittelee Eurooppalaiseen paloluokitukseen perustuvat luokat käytettäville rakennusmateriaaleille. Luokitusten kautta pyritään estämään sisäpuolien palon leviäminen. 

 

 

Rakennuksessa tarvitaan palosuojattu käytävä turvaamaan asukkaiden poistumista palotilanteessa. Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa annetaan ohjeita väliseinien pintamateriaaleina käytettyjen levyjen ja verhousmateriaalien palonkestävyydestä.

PAROC kivivillasta valmistetut akustiikkalevyt ovat paloturvallisia ja soveltuvat kaikenlaisiin käytäviin.