Savupiippujen yhteydessä käytetään neljää erilaista eristystyyppiä;

  1. hormin sisä- ja ulkokuoren välissä käytetään yleensä kuumia lämpötiloja kestävää lämmöneristettä,
  2. läpiviennin kohdalla hormi täytyy paloeristää palavista rakenteista ja
  3. yläpohjan osalla vaaditaan läpiviennin paloeristyksen jatkeeksi 200 mm levyinen ja paksuinen suoja-alueen lämmöneristys.
  4. Savupiipun ja viereisen rakennusosan välisen liikuntavälin palotekninen tiivistäminen

Paikalla rakennettavat metallisavupiiput

Paikalla metallista rakennettava savupiippu tulee suunnitella ympäristöministeriön savupiippuasetuksen 745/2017 mukaisesti.

Savupiipun sisäkuori ympäröidään koko pituudeltaan tarkoitukseen soveltuvalla A1 luokan lämmöneristeellä. Lämmöneriste asennetaan sisäkuoren päälle yhtenäisenä, vähintään kahtena kerroksena limittäen (2x50 mm) tehtynä – yhteispaksuus vähintään 100mm. Savupiipun lämmöneristeiden saumojen limityksen tulee olla vähintään yksittäisen eristekerroksen paksuuden verran eli vähintään 50 mm.

Eristeen tulee soveltua korkeisiin käyttölämpötiloihin (vähintään 600 C° astetta) ja lämmönjohtavuuden 600 C° asteen keskilämpötilassa tulee olla korkeintaan 0,19 W/(mK).

Metallisavupiipun lämmöneristämiseen suosittelemme kriteerit täyttävää PAROC Pro Wired Mat 680 -kivivillaverkkomattoa. Lämmöneristeen päälle tulee asentaa vähintään 0,5 mm paksu teräksinen ulkokuori.


Metallisavupiipun läpiviennit ylä- ja välipohjan kohdalla

Savupiipun teräksinen ulkokuori ympäröidään väli- tai yläpohjan tai seinän läpimenokohdassa sekä seinän liittymäkohdassa läpiviennin palosuojaeristeellä, joka asennetaan tiiviisti lämmöneristetyn savupiipun ulkokuorta vasten. 

Läpiviennin palosuojaeristeen paksuus on vähintään 100 mm ja se asennetaan vähintään kahtena kerroksena (vähintään 2x50 mm) saumat vähintään eristepaksuuden verran limittäen (vähintään 50 mm). Eristeen korkeus on vähintään 100 mm korkeampi kuin savupiippuun liittyvän väli- tai yläpohjarakenteen lämmöneristekerroksen paksuus.

Soveltuvia läpiviennin palosuojaeristeitä ovat päällystämättömät A1-luokan mineraalivillaeristeet (kuten verkkomattotuotteet), joiden korkein käyttölämpötila on vähintään 600 C° astetta ja lämmönjohtavuus 600 C° asteen keskilämpötilassa on korkeintaan 0,19 W/(mK).

Metallisavupiipun läpiviennin paloeristämiseen soveltuu sama tuote kuin lämmöneristämiseen eli PAROC Pro Wired Mat  680 -kivivillaverkkomatto. 

Kun metallista paikalla rakennettu savupiippu läpäisee yli 200 mm paksun yläpohjarakenteen lämmöneristekerroksen, tulee savupiipun läpiviennin palosuojaeristeen ympärille tehdä 200 mm levyinen lämmöneristeen suoja-alue, joka on enintään 200 mm paksuinen. Suoja-alue tehdään aina A1-luokan levyeristeillä. Suoja-alue on oltava suojattu roskilta ja muulta palavalta irtonaiselta materiaalilta sekä palamattomalta irtoeristeeltä. Suoja-alueen eristeeksi suosittelemme PAROC eXtraa.


Liikuntavälien tiivistäminen

Läpivientikohdissa palamattoman rakennusosan ja paikalla metallista rakennetun savupiipun välisen liikuntavälin tiivistämiseen käytetään palotekniseen tiivistämiseen soveltuvaa A1-luokan päällystämätöntä eristettä kuten PAROC Pro Loose Mat 70 -sullontavilla. Eriste tulee sulloa liikuntaväliin tiiviisti koko liikuntavälin syvyydeltä.
Palamattoman rakenteen läpivienti ylä- ja välipohjan kohdalla (esim. ontelolaatta) tehdään 20 mm liikuntavälillä. Liikuntaväli täytetään PAROC Pro Loose Mat 70 -sullontavillalla.

Paikalla muurattu piippu

Tiilipiipun yläpohjarakenteen läpivientikohdassa voidaan poiketa asetuksen 745/2017 6 §:n läpivientiratkaisusta, kun ratkaisun toimivuus on todennettu erillisellä palokokeella. Palokokeessa saatujen tulosten mukaan läpivientikohtaan asennettu 120 mm paksuinen (20+50+50 mm) A1-luokan PAROC FPS 17 läpiviennin palosuojaeriste, jonka korkeus on vähintään 100 mm korkeampi kuin yläpohjan lämmöneristeenkorkeus, suojaa hyvin ympäröiviä rakenteita yläpohjaeristeen paksuudesta riippumatta. Muiden vastaavanlaisten tuotteiden soveltuvuus läpiviennin palosuojaeristeeksi tulee osoittaa testaamalla tai laskentamenetelmällä, joka on verifioitu kokeiden perusteella.

Yläpohjarakenteen sisään jäävä piipun ulkopinta tulee pinnoittaa vesikatteen tasoon asti, esimerkiksi 3-5 mm paksuisella slammauksella tai 5-10 mm paksuisella rappauksella. Suositeltavaa on vuorata myös yläpohjarakenteen sisään jäävä eristämätön piipun osa 20 mm palosuojaeristeellä. Tähän voidaan käyttää esim. aiemmin mainittua palosuojaeristetyyppiä. Ko. eriste pitää tiilipiipun kuivempana ja pidentää piipun elinkaarta. Lisäksi eriste pitää rakenteen lämpimämpänä, mikä parantaa vetoa. Palosuojaeriste voidaan sitoa piipun pintaan eristelevyjen kulmista esimerkiksi villaruuvien avulla, jolloin rakenne on myös helposti tarkastettavissa.


Tiilipiipun läpiviennit ylä- ja välipohjan kohdalla

Mikäli tiilipiipun pinnan ja muun kuin A1-luokan materiaalista toteutetun ruodepuun välissä on vähintään 20 mm paksuinen PAROC FPS 17 -palosuojaeriste, voidaan ruodepuu asentaa 20 mm etäisyydelle tiilipiipun pinnasta. Muiden vastaavanlaisten tuotteiden soveltuvuus paloeristeeksi tulee osoittaa testaamalla.

Tiilipiipun välipohjarakenteen läpivientiratkaisussa noudatetaan samoja periaatteita kuin yläpohjarakenteessa. Tiilipiipun välipohjarakenteen läpivientikohdassa voidaan poiketa asetuksen 745/2017 6 §:n läpivientiratkaisusta, kun läpivientikohtaan asennetaan 100 mm paksuinen (50+50 mm) A1-luokan läpiviennin palonsuojaeriste. Eristetyyppi ja -vaatimukset kuten yläpohjan läpiviennissä.


Valmispiiput

Valmispiippujen valmistaja vastaa testatun savupiippukokonaisuuden soveltuvuudesta rakennuksen eristekerrosten läpivienteihin. CE-merkitty savupiippu testataan vähintään 200 mm paksuisen eristekerroksen läpivientiin. Mikäli yläpohjan lämmöneristekerros on tätä paksumpi, tulee asennusohje varmistaa savupiipun valmistajalta.

Huom! Savupiipun läpivienti ei saa heikentää rakennusvaipan vesi- ja ilmatiiviyttä