Prosessiteollisuudessa siirretään usein suuria määriä ilmaa tai muita kaasuja. Esimerkiksi voimalaitosten kanavissa ja paperikoneiden ilmanvaihtoprosesseissa liikkuu suuria määriä talteenotettavaa energiaa. Prosessien toimivuuden ja taloudellisuuden kannalta on olennaista, että prosessin lämpötilat pidetään hallinnassa.

Savukaasukanavien sisällä lämpötila on jopa 300 °C, ja savukaasuissa voi olla muun muassa rikkiä tai muita syövyttäviä aineita. Lämpötilojen vaihtelun, virtausnopeuksien ja paineen takia lämpöeristyksen on oltava mekaanisesti kestävä ja estettävä kosteuden tiivistyminen kanavan sisäpintaan.

Suosittelemme käyttämään kaasukanavissa kaksikerroseristystä, joka estää korroosion riskiä lisäävien kylmäsiltojen muodostumista. Yleensä molemmat kerrokset ovat levyjä, mutta levyjä voidaan myös yhdistää verkkomattoihin. Optimaalinen eristysmateriaali valitaan lämpötilojen ja kaasukanavan tyypin mukaan.

Kaasukanavat on helppo eristää PAROC Pro Slab -kivivillalevyillä, joita asennetaan joko yksi tai useampi kerros.

Levyt kiinnitetään hitsipiikeillä ja lukkoprikoilla tai muutoin kanavan rakenteeseen.