Paroc tarjoaa tehokkaita ratkaisuja kaikkiin teollisuuden putkieristystarpeisiin. Sopivin eristysratkaisu määräytyy käyttötarkoituksen, putken sijainnin ja lämpötila-alueen mukaan. Kourueristeillä vältetään eristyksen painuminen ajan myötä. Näin eristepaksuus ja eristyskyky säilyvät koko putken elinkaaren ajan.

Sisältö on estetty

Nähdäksesi tämän sisällön, sinun täytyy hyväksyä evästeet (cookies).


Kivivillakouruilla tehty eristys auttaa vähentämään lämpöhäviötä verrattuna saman paksuiseen verkkomattoeristykseen, jossa tukirakenne kannattelee verhousta. Tukirakenne muodostaa merkittävän kylmäsillan eristyksen sisään. Jos putkiston eristys mitoitetaan tietyn suurimman lämpöhäviön perusteella, kivivillakouruilla saadaan eristys ohuemmaksi verkkomattoihin verrattuna.

PAROC Pro Lock -ratkaisu

PAROC Pro Lock -ratkaisussa yhdellä eristekerroksella saavutetaan kaksikerroksisen eristyksen tehokkuus. Asennus on kaksikerroksiseen eristykseen verrattuna nopeampaa ja tämän ansiosta voidaan pienentää sekä yleisiä että työvoimakustannuksia.

Sisältö on estetty

Nähdäksesi tämän sisällön, sinun täytyy hyväksyä evästeet (cookies).

Kaksikerroseristys (DL)

Kun tarvitaan kahta tai useampaa eristekerrosta, suosittelemme PAROC Pro Section DL-tuotteita. DL-tuotteet on tarkalla mitoituksella yhteensopiviksi valmistettuja kivivillakouruja, jotka toimitetaan sisäkkäin pakattuna. Sisäkkäin pakkaamisen ansiosta saavutetaan säästöjä rahtikuluissa ja tuotteiden työmaalogistiikassa.

 

Prosessiputket

Useimmat prosessiputket toimivat 50–250 °C:n lämpötilassa. Niihin suosittelemme PAROC Pro Section 100 -kivivillakouruja. 

Prosessiputkille, joiden lämpötila on yli 250 ºC ja eristepaksuus yli 120 mm, suosittelemme PAROC Pro Section DL tai PAROC Pro Lock -tuotteita.

Jos lämpötila on vähintään 350 ºC, kannattaa sisemmäksi kerrokseksi valita PAROC Pro Section 140 -kivivillakouru.

 

 

Lämpösaatetut putket

Lämmityskaapeleilla tai höyrysaatolla varustetut putket peitetään ensin alumiinifoliolla, jotta lämpö jakaantuu paremmin putken pinnalle.

Lämmitetyille putkille suosittelemme PAROC Pro Section 100 -kivivillakouruja.

Saattolämmityksen aiheuttama muutos putken ulkohalkaisijaan on otettava huomioon kivivillakourun kokoa valittaessa.

 

Tulistetun höyryn putket

 

Höyryputket toimivat korkeissa lämpötiloissa, jolloin eristepaksuus kasvaa ja usein tarvitaan monikerroseristystä.

Suosittelemme korkean lämpötilan putkistojen eristämiseen nimellistiheydeltään 140 kg/m3 kivivillakouruja ja tarvittaessa useampaa eristekerroksia, jolloin voidaan myös yhdistää eritiheyksisiä kivivillakouruja.

 

Melunvaimennus

Kun putkistossa on kova ilmavirta tai esimerkiksi korkeapaineista höyryä, tarvitaan melunvaimennusta. Haitallisinta matalataajuista melua voidaan vähentää huomattavasti korkeammalla tiheydellä ja monikerroseristeratkaisulla. Melunvaimennusta voidaan tehostaa asentamalla eristekerroksien väliin raskasta metallilevyä tai vastaavaa materiaalia.

Nimellistiheydeltään 140kg/m3 kivivillakourut sopivat melun vähentämiseen putkistoissa ja poistoventtiileissä. Putkistoissa ei tarvitse olla erillistä tukirakennetta, joka heikentää lämmön- ja ääneneristystä.


Teollisuuden putkistojen melunvaimennukseen suosittelemme PAROC Pro Section 140 -kivivillakouruja kahtena kerroksena.