Monissa teollisuuden prosesseissa tarvitaan muodoltaan ja kooltaan erilaisia säiliöitä. Säiliöissä olevan materiaalin lämpötila voi vaihdella merkittävästi eri prosesseissa. Lämpöeristys vähentää lämpöhäviön minimiin ja se myös pitää säiliön sisällön oikeassa lämpötilassa, jotta prosessit toimisivat tehokkaasti.

Säiliöiden katot

Säiliöiden katoissa kannattaa käyttää jäykkiä lämpöeristelevyjä, joiden puristuslujuus on riittävä.

 

Suosittelemme säiliöiden kattoihin PAROC Pro Roof Slab -kivivillalevyjä, joita on saatavana usealla eri kuormituksen kestolla vaatimuksesta riippuen.

 

Säiliöiden seinät

Säiliöiden seinät ovat usein erittäin korkeita. Eristeiden ja ulkoverhouksen välillä on lämpötilaeroja, ja ne saavat aikaan niin sanotun savupiippuilmiön, jossa ilma virtaa ylös. Siksi on tärkeää käyttää tiheydeltään oikeita eristelevyjä, ettei ilma liiku eristeen sisällä ja jotta lämmönjohtavuus pysyisi minimissä. Tiheyden kasvaessa ilman liikkuminen vähenee.

  Suosittelemme PAROC Pro Slab 40 -kivivillalevyjä matalan lämpötilan säiliöihin sisätiloissa ja PAROC Pro Slab 60 -kivivillalevyjä ulkokäyttöön.