Savukaasujen puhdistuslaitteiston käyttöikä ja toimivuus riippuu ratkaisevasti siitä, mikä on seinämien lämmöneristyksen mitoitus ja kuinka huolellisesti eriste on asennettu.

Savukaasujen lämpötila on yleensä alle 200 °C prosessin tässä vaiheessa. Lämmöneristyksellä varmistetaan, etteivät seinämän sisäpinnat jäähdy alle savukaasun happokastepisteen, jossa syövyttäviä happoja pääsee syntymään seinämän pinnalle. Myös suotimien tukirakenteet tulee eristää kylmäsiltojen estämiseksi.

Kriittiset alueet kuten seinämien jäykistys- ja tukirakenteet sekä huoltoluukkujen kannet eristetään tehokkaimmin monikerroseristysratkaisulla, jolloin limittyvät saumat tekevät eristyksestä tiiviin. Yleensä molemmat eristekerrokset ovat levyjä, mutta levyjen kanssa voidaan käyttää myös verkkomattoa.

PAROC Pro Slab -kivivillalevyillä saadaan huippuluokan lämmöneristys savukaasujen lämpötila-alueella. Lisäksi niiden ilmanläpäisevyys on pieni ja ne kestävät kosteutta.

PAROC Pro Roof Slab -kivivillalevyt puolestaan ovat puristuslujuudeltaan omiaan kattorakenteisiin.