Harjakatot ovat aina olleet asuinrakennuksien yleisimpiä kattotyyppejä. Kivivilla soveltuu erinomaisesti lämmöneristeeksi tuulettuviin harjakattorakenteisiin. Palamaton eriste antaa parhaan mahdollisen suojan paloa vastaan ja on tiheän kuiturakenteensa vuoksi hyvä valinta myös äänieristeeksi.

Harjakattoisissa tuulettuvissa yläpohjissa on useimmiten riittävästi tilaa asentaa energiatehokas lämmöneristekerros. Yläpohjan tuuletusta varten tulee räystäiden alle jättää 20–50 mm tuuletusväli. Räystäillä on hyvä käyttää tuulenohjaimia tai seinän tuulensuoja tulee nostaa riittävän ylös, niin että ilmavirta ei räystäsalueella haitallisesti vaikuta eristeeseen. Tällöin eristyksen päälle ei välttämättä tarvita tuulensuojausta, koska ilmavirtaus on niin vähäistä, ettei se vaikuta eristyksen toimivuuteen. 

Lisäeristeen vaikutus rakenteen kosteuteen

Esim. vanhan 200 mm purueristeen päälle yläpohjassa lisätään PAROC-kivivillaa 150 mm. Kun ulkolämpötila on -10˚C, nousee vanhan eristeen lämpötila lisäeristeen alla +8˚C:een ja samalla sen suhteellinen kosteus laskee 85 %:sta 30 %:iin. Eli puru kuivuu. Samalla saadaan paloturvallinen peitto palavien eristeiden päälle.