PAROC kivivilla soveltuu erinomaisesti loivien kattojen eristykseen lujuudenkestonsa ja kosteudenkestokykynsä ansiosta. Palamaton kivivilla antaa turvallisen alustan vesikatteelle ja säilyttää eristysominaisuutensa samana koko rakenteen käyttöiän.

Loivina kattoina pidetään kattoja, joiden kaltevuus on 1:10–1:80. Tätä loivempia ei ole suositeltavaa suunnitella. Loivien kattojen suunnittelussa tulisi huomioida rakennusten käyttöikätavoite. 

PAROC kivivillalamelli- ja levyeristeet soveltuvat kaikkien vedeneristysmateriaalien alustaksi. Lamellikatto on erittäin nopea ja ergonominen asentaa kaksikerrosrakenteen ja lamellin koon vuoksi. Lamelli on jopa 5 kertaa jäykempi kuin vastaava eristelevy, sillä sen kuidut ovat pääsääntöisesti pystysuuntaisia. Levymäinen lämmöneristys tehdään yleensä kolmella tai neljällä eristekerroksella. 

Vesikaton kunnostuksen suunnittelua varten tulee selvittää rakenteen nykyinen kunto ja mahdollisten vaurioiden laajuus. Yleensä vesikaton korjaukseen ryhdytään vesikatteen uusintatarpeen takia. Samassa yhteydessä voidaan myös parantaa katon toimivuutta vedenpoistoa ja lämmöneristystä parantamalla. Lisäeristyksellä saavutettava energian säästö on sitä merkittävämpi, mitä alempi vanhan rakenteen eristystaso on.

Vesikatto kannattaa korjata, ennen kuin siihen syntyy vuotoja, jotka vahingoittavat rakennuksen vaippaa. Katon kallistukset, räystäsrakenteet ja katemateriaali tarkastetaan ensin silmämääräisesti, samoin veden poisto, kattokaivot, läpiviennit ja suojapellitykset. Vanhan katon korjauksessa voi pitkälti toimia samoin kuin uuden katon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Korjattavan katon tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan vanhan eristekerroksen kunto. Jos vettä on vuotanut kattoon pitkään, vanhat eristeet poistetaan kastuneilta alueilta ja korvataan uusilla eristeillä. Tarvittaessa katon painaumat tasataan ja korjataan kallistukset. Vanhassa katossa uusien kallistuksien teko on tehokas tapa parantaa vedenpoistoa. Kaltevuuden korjaus voidaan tehdä kuivalla kevytsoralla ja lämmöneristyslevyillä.