Vinokattoihin tarkoitetut  Parocin lämmöneristeet on helppo asentaa tiiviisti puurunkoisiin yläpohjarakenteisiin. Kivivilla on tiheän kuiturakenteensa vuoksi erinomainen valinta myös ääneneristeeksi. Palamattomina eristeet antavat parhaan mahdollisen suojan paloa vastaan.
Vinoissa yläpohjissa voidaan palkkien ylä- tai alapuolelle lisätä koolauksella rakenteen korkeutta, jos kattopalkkien korkeus ei ole riittävä. Eristeen yläpintaan asennetaan tuulensuoja estämään ilmavirtauksen vaikutus eristeeseen. PAROC -tuulensuojaeristeet soveltuvat paloluokaltaan kaikentyyppisiin rakennuksiin (P0, P1, P2 ja P3) Tuuletusväli tulee olla 50-100 mm riippuen tuuletettavan lappeen pituudesta ja jyrkkyydestä.

Vino yläpohja

Vinon yläpohjan eristys
Eristysratkaisujen U-arvot  
 

 mm

 mm

 mm

 mm
 PAROC Cortex pro (palkki)

  40

 55

  40

50 
 PAROC eXtra, PAROC Natura Lana (palkki)

 225

 350

 375

475
 U-arvo, W/m2K

0,14

 0,09

 0,09

0,07 

Vino yläpohja ristiinkoolauksella

Vinon yläpohjan eristys

 Eristysratkaisujen U-arvot

 
 

 mm

 mm

 mm

 mm

 mm

 mm

 mm
PAROC Cortex pro (palkki)

 55  

 40

 

 40

 

  55

 40
PAROC Cortex (palkki)

 

 

  30 

 

  30

 

 

PAROC eXtra, PAROC Natura Lana (palkki)

175

200

 200

350

 350

 325

 450

PAROC eXtra, PAROC Natura Lana (ristiinkoolaus) 

50

 50

  50

  50

  50

  50

 50

U-arvo, W/m2K

0,14

0,14

 0,14

0,09

 0,09

0,09

 0,07