Kellarit ja sokkelit

Perustus on rakennuksen alin ja tärkein kantava rakennekerros. Perustusta on myös vaikeinta muuttaa enää sen jälkeen, kun rakennus on pystytetty. Siksi rakenteen suunnittelu ja toteutus on tehtävä erittäin huolellisesti.

Lämmön haihtuminen perustusten kautta on sidoksissa siihen, kuinka suuri ero on sisä- ja ulkolämpötilan välillä. Mitä syvemmälle maan alle perustukset ulottuvat, sitä lämpimämpää maa talvella on. Suurin osa lämmöstä karkaakin perustuksen yläosan kautta.

Ulkoseinien lisäeristyksen yhteydessä on tärkeää eristää myös perustukset (sokkeli). Näin seinän ja sokkelin keskinäiset mittasuhteet pysyvät ennallaan. Oikein tehty perustusten lisäeristys vähentää selvästi vetoa ja nostaa lämpötilaa lattianrajassa. Kun eristystä lisätään sekä seiniin että perustuksiin yhtä paksut kerrokset, parantaa se rakennuksen energiatehokkuutta ja julkisivusta tulee näyttävä. 

Kellarin eristys ja lisäeristys

Kellariseinän sisäpuolinen eristäminen on riskialtista ja sen toteuttamisen mahdollisuus on tutkittava erikseen jokaisen rakennuksen kohdalla. Asianmukaisesti eristetty, tiivistetty ja kosteussuojattu kellari parantaa rakenteen kestävyyttä ja vähentää kosteuden pääsyä rakennukseen.

Käytä PAROC-kivivillaa kellarin seinän ulkopuolen eristämiseen. Se sopii ihanteellisesti lämmöneristykseen ja lisäksi PAROC-kivivillan avoin kuiturakenne päästää rakenteen kuivumaan ulospäin. Tämä ratkaisu sopii sekä uusiin rakennuksiin että korjausrakentamiseen. 

Kellarin seinän eristys ulko- ja sisäpuolelta:

Renovation, cellar wall

 

 • Hyvin vettä läpäisevä soratäyte
 • Vesitiivis kerros, Patolevy (tai vastaava)
 • Ulkopuolella: lämmöneriste: ROS 30
 • Bitumiliuossively ja bitumikermi valmistajan ohjeiden mukaisesti
 • Kantava rakenne: muurattu tai betoninen seinä
 • Sisäpuolella: lämmöneriste PAROC eXtra
 • Verhomuuraus
 • Pintamateriaali

   

Sokkelin eristys ja lisäeristys

PAROC-kivivilla ehkäisee routa- ja kosteusvaurioita sekä alentaa lämmityskustannuksia. Sitä voidaan käyttää myös perustusten routa- ja kosteusvaurioiden korjauksessa.

Käytä PAROC-kivivillaa perustusten ulkopuolen eristämiseen. Se sopii ihanteellisesti lämmöneristykseen ja lisäksi PAROC-kivivillan avoin kuiturakenne päästää rakenteen kuivumaan ulospäin. Tämä ratkaisu sopii sekä uusiin rakennuksiin että korjausrakentamiseen. 

Mikäli sokkelin eriste tulee ulommas kuin seinäeriste (esim. jos lisäeristetään vain sokkeli, mutta ei ulkoseiniä), on ulkonevan sokkelirakenteen päälle asennettava peitelista suojaamaan rakennetta vesisateelta. Tässäkin tapauksessa eriste tulee asentaa sokkelin ja seinärakenteen liitoskohdan yläpuolelle, jolloin estetään ilmavirtausten pääsy lattiarakenteeseen.

Ground wall basement - renovation

Rakenne:

 • Ohutrappaus 
 • Lämmöneriste: rappausaluseriste PAROC Linio 15 
 • Kantava teräsbetoni-sokkeli

 

Eristä / lisäeristä sokkeli seuraavasti:

 1. Poista maata sokkelin vierestä noin 0,5 m syvyyteen niin, että lämmöneristys saadaan aloitettua mahdollisimman syvältä. PAROC-kivivilla ei ime vettä, joten se säilyy talvella kuivana ja eristävänä.
 2. Rappausaluslevyksi ja samalla lämmöneristeeksi asennetaan PAROC Linio 15, paksuus toteutetun seinän lisäeristyksen mukaan. Levitä PAROC Linio 15 -levyn pintaan liimalaasti ja asenna niin, että se liittyy tiiviisti yläpuolella olevaan koolauspuuhun. Varmista kiinnitys sokkeliin mekaanisilla kiinnikkeillä 5-7 kpl/m2.
 3. Levyn pintaan levitetään ohut laastikerros ja siihen painetaan rappausverkko. Päälle vedetään oikaisulaasti ja sen jälkeen pinnoitus halutulla tavalla joko pelkällä laastilla tai käyttäen sirotepintaa. Rappaus viedään aivan yläpuolella olevaan koolauspuuhun kiinni hyvän ilmatiiveyden saavuttamiseksi. Rappauksen alareuna voidaan viedä villan alareunaan asti.