Korjausrakentaminen

Rakennuksen ulkovaipan energiatehokkuuden parantaminen korjauksen yhteydessä mahdollisimman hyväksi on usein parempi ratkaisu kuin korjaus vaatimustenminimitason mukaisesti, sillä hyvin lämmöneristetty ulkovaippa soveltuu paremmin erilaisten tulevien taloteknistenjärjestelmien pohjaksi kuin heikommin eristetty.

Rakennuksen ulkovaipan korjaus vaatii aina pätevien suunnittelijoiden apua, sillä alkuperäisten materiaalien ominaisuudet ovat saattaneet muuttua vuosien saatossa. Myös vanhojen rakenteiden alta paljastuvat rakennekerrokset ja niiden rakennusfysikaalinen ja palotekninen toiminta tulee ottaa huomioon uusia rakennekerroksia suunniteltaessa. Korjausrakentamisessakorostuvat rakennuttajan, pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijoiden, projektinjohtajan ja työmaan vastaavan mestarin toiminta sekävastuut.

Lämmöneristystason parantaminen rakennusvaipan korjauksen yhteydessä antaa useita hyötyjä

  • Tasaiset ja lähellä huoneilman lämpötilaa olevat sisäpintojen lämpötilat vähentävät vedon tunnetta japarantavat lämpöviihtyisyyttä, kylmien pintojen vaikutusta ei tarvitse kompensoida ylilämmittämällä
  • Viihtyisyys saavutetaan aiempaa alhaisemmalla sisäilman lämpötilatasolla
  • Olosuhteetpysyvät myöshäiriötilanteissa
  • Rakenteiden sisäpuolisten osien kondenssiriski pienenee ja kosteusturvallisuus tältä osin parantuu
  • Energiantarve ja lämmityskustannukset pienenevät
  • Rakenteellinen energiatehokkuus antaa hyvän pohjanmuille energiansäästötoimille.

 

Lisäksi päivitetty julkisivu on sekä esteettisesti kaunis että energiataloudellisesti kannattava.


PAROC-kivivilla on monipuolinen lämmöneriste käytettäväksi kaikenlaisissa tuulettuvissa julkisivujärjestelmissä. Kivivilla on energiatehokas, palo-, ääni- ja kosteusturvallinen eristemateriaali. 

Parocin kivivillaeriste ei pala ja se suojaa muita rakennusmateriaaleja syttymiseltä. Eristemateriaalin valinnalla on suuri merkitys rakennuksen yleisen paloturvallisuuden kannalta. Kivivillan käytölle ei ole rajoituksia – eikä ylimääräisiä palotestejä tarvita.

Samaan aikaan PAROC-kivivilla tarjoaa monipuolisimman suojan kosteudelta (katso lisätietoja: (https://paroc.fi/miksi-kivivilla/kosteudenkestava ja www.tutkittujuttu.fi) ja se soveltuu siten erinomaisesti esim. merenrantakohteisiin, joissa rakenteiden kosteusrasitus voi olla huomattavasti suurempi kuin sisämaassa.

PAROC-kivivilla on myös erinomainen äänenvaimennin tiheän kuiturakenteensa ja optimaalisen ilmanläpäisevyytensä ansiosta.