Lämmöneristystä kannattaa aina samalla parantaa kun uusitaan julkisivut, vesikatto tai lattiarakenteet. Oikein eristetyt rakenteet lisäävät talon kestoa sekä ikää ja sitä kautta ne säästävät myös ympäristöä.

Energiatehokkuudelle on määritelty vähimmäisvaatimukset kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien uusimisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjaukset ja teknisten järjestelmien uusiminen, jolloin tarvitaan yleisimmin rakennus- tai toimenpidelupaa. Aina kun rakenteita korjataan, kannattaa miettiä lisäeristämisen mahdollisuus. Pienelläkin eristeen lisäyksellä parannetaan asumismukavuutta, pienennetään asumiskuluja sekä nostetaan kiinteistön arvoa.

Korjausrakentamista koskevasta lainsäädännöstä Ympäristöministeriön sivuilla.

PAROC-kivivillalla voidaan parantaa sekä rakenteen paloturvallisuutta että ääneneristävyyttä. Tutustu rakennevaihtoehtoihin ja niiden lisäeristysratkaisuihin näillä sivuilla. Tehokkaiden lisäeristysratkaisujen kautta saadaan huomattavia energiasäästöjä. 

Näiltä sivuilta löydät korjausrakentamiseen soveltuvat eristysratkaisut eri rakenteisiin.

Laske säästösi ja pyydä tarjous PAROC-puhallusvillasta