Useimmat tuulettuvat yläpohjat voidaan lisäeristää PAROC-puhallusvillalla, jolla voidaan parantaa merkittävästi rakenteen eristyskykyä ja ääneneristävyyttä. Samalla se antaa erittäin hyvän taloudellisen hyödyn. Lisäeristäminen on helppoa ja kannattavaa.

 

Puhallusvilla on erinomainen lisäeriste sekä nykyisten eristemateriaalien että vanhojen puru-, sammal-, ym. orgaanisten eristeiden päälle. Tällöin vanhat eristeet jäävät lämpimämpään tilaan ja mahdollinen kosteus pääsee kuivumaan uuden eristeen läpi. Samalla saadaan paloturvallinen peitto palavien eristeiden päälle. Tarkasta vanhan rakenteen kunto ja tee tarvittavat korjaukset (mahdollisten ilmavuotojen paikkaus, tarvittaessa vanhan eristeen vaihto, tuulenohjaimien asentaminen yms.) ennen lisäeristämistä.

Yläpohja muodostaa rakennuksen suurimman yhtenäisen pinnan ja kaikesta talon ulkovaipan kautta karkaavasta lämmöstä suurin osa pyrkii ulos juuri katon läpi. Siksi yläpohjan lisäeristämistarve kannattaa tarkistaa ensimmäiseksi. Yleensä hyvin eristetyssä yläpohjassa on vähintään kaksi kertaa niin paksu eristekerros kuin seinissä. Lisäeristäminen on helppoa ja taloudellisesti kannattavaa. Lisäeristeeksi suosittelemme PAROC BLT 6 -puhallusvillaa (tai PAROC BLT 3 tai PAROC BLT 9).

Yläpohjan tuuletusta varten tulee räystäiden alle jättää 30 – 50 mm tuuletusväli. Räystäsalueille kannattaa asentaa tuulenohjaimet tai seinän tuulensuoja tulee nostaa riittävän ylös (n. 300 mm yli suunnitellun eristeen yläpinnan), niin että ilmavirta ei räystäsalueella haitallisesti vaikuta eristeeseen. Jos katon reuna-alueilla ei ole riittävästi tilaa lisäeristeelle, voidaan puute kompensoida lisäämällä vastaavasti eristettä muualle yläpohjaan.
 

Vaihtoehdot harjakaton lisälämmöneristämiseen:

1. Eristystyöt teetetään puhallusvillaurakoitsijalla, eristeenä PAROC BLT 6 (tai BLT 3 tai BLT 9).

2. Jos eristettävä alue on pieni, voi kivivillapurua (PAROC SHT 10) levittää itse haravalla.

3. Omatoimiseen eristämiseen voit käyttää PAROC SHT 2 -itsepuhallusvillaa, mikä asennetaan rautakaupasta vuokrattavalla puhalluskoneella.

4. Lisäeristys tehdään PAROC eXtra -eristelevyillä.

 

Lisälämmöneristys puhallusvillalla

Puhallusvilla lisälämmöneristeenä

On tärkeää, että uuden, asennetun villan yläpuolelle jää vähintään 100 mm vapaa tila, joka tuulettuu ulkoilmaan.

   

 
Harjakaton lisälämmöneristys levyillä

Jämäkillä PAROC eXtra -levyillä voi tehokkaasti parantaa yläpohjan eristystä. Eristelevyt tulee asentaa tiiviisti vanhaa eristekerrosta ja rakenteita vasten.

 

PAROC eXtra yläpohjan eristeenä 

On tärkeää, että uuden, asennetun villan yläpuolelle jää vähintään 100 mm vapaa tila, joka tuulettuu ulkoilmaan.

   

 

Lisäeristeen vaikutus rakenteen kosteuteen

Esim. vanhan 200 mm purueristeen päälle yläpohjassa lisätään PAROC-kivivillaa 150 mm. Kun ulkolämpötila on -10˚C, nousee vanhan eristeen lämpötila lisäeristeen alla +8˚C:een ja samalla sen suhteellinen kosteus laskee 85 %:sta 30 %:iin. Eli puru kuivuu. Samalla saadaan paloturvallinen peitto palavien eristeiden päälle.