Vesikaton kunnostuksen suunnittelua varten tulee selvittää rakenteen nykyinen kunto ja  mahdollisten vaurioiden laajuus. Yleensä vesikaton korjaukseen ryhdytään vesikatteen uusintatarpeen takia. Samassa yhteydessä voidaan myös parantaa katon toimivuutta vedenpoistoa ja lämmöneristystä parantamalla. Lisäeristyksellä saavutettava energian säästö on sitä merkittävämpi, mitä alempi vanhan rakenteen eristystaso on.

Vesikatto kannattaa korjata, ennen kuin siihen syntyy vuotoja, jotka vahingoittavat rakennuksen vaippaa. Katon kallistukset, räystäsrakenteet ja katemateriaali tarkastetaan ensin silmämääräisesti, samoin veden poisto, kattokaivot, läpiviennit ja suojapellitykset. Vanhan katon korjauksessa voi pitkälti toimia samoin kuin uuden katon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Korjattavan katon tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan vanhan eristekerroksen kunto. Jos vettä on vuotanut kattoon pitkään, vanhat eristeet poistetaan kastuneilta alueilta ja korvataan uusilla eristeillä. Tarvittaessa katon painaumat tasataan ja korjataan kallistukset. Vanhassa katossa uusien kallistuksien teko on tehokas tapa parantaa vedenpoistoa. Kaltevuuden korjaus voidaan tehdä kuivalla kevytsoralla ja lämmöneristyslevyillä.

   

Lisäeristys

Lisälämmöneristys tehdään uritetulla pintakerroseristeellä. Tällöin vanhassa vesikatteessa oleva mahdollinen kosteus saadaan vähitellen kuivatettua. Lisäeristys lämmittää vanhaa rakennetta ja edistää sen kuivumista. Vanha vesikate jätetään paikoilleen, jolloin se toimii ilmasulkuna mahdollisia ilmavuotoja vastaan.

Lisäeristyskerros toimii uuden vesitiiviin vesikatteen alustana. Yleensä PAROC ROS 30 on riittävä alakerroseristeeksi. Mikäli vanha rakenne on pehmeää, käytetään lisäeristykseen jäykempää eristetyyppiä (esimerkiksi ROS 50) joka määritellään kohdekohtaisesti suunnittelijan ohjeen mukaan. Pintakerroseristeeksi sopii uritettu PAROC ROB 100gt.

Kiinnitä lisäeriste ja uusi vesitiivis vesikate mekaanisesti pitkillä kiinnikkeillä. Kiinnikkeiden asennusta betonialustaan saattaa hankaloittaa kallistusten kohdalla kevytsoran tunkeutuminen kiinnikkeelle porattuun reikään. Profiilipellin osalta on myös oltava erityisen tarkkana, kun kiinnike kohdistetaan profiilin harjaan. Oikean tyyppinen kiinnike sekä kiinnikemäärä  tulee varmistaa suunnittelijalta ja/tai kiinnikevalmistajalta.

Flat roof, concrete 2

 Uusi lisärakenne: 

Vanha rakenne:

 • Vanha vesikate
 • Vanha lämmöneriste: 50 + 70 mm mineraalivillaa
 • Höyrynsulku
 • Kantava alusrakenne: profiilipelti, TT-laatta, ontelolaatta 

   

Uusi vesikate / laakerointi

Kun vanha vesikattorakenne on vain katteen uusinnan tarpeessa ja alusta on riittävän jäykkä, käytetään vesikatteen alustana laakerikerroksena alapinnastaan uritettua pintakerroseristettä. Vanhassa rakenteessa  oleva ja mahdollisesti työn aikana tuleva kosteus saadaan urituksen kautta kuivatettua. Varmista kuitenkin vanhan kermin kuivuus ennen laakerikerroksen asentamista.  Eristeen urat johdetaan yhdyskanavaan harjalla ja ylösnostoissa. Tarvittaessa tehdään vesikatteen uusinnan kannalta tarpeelliset korjaukset kuten painumien tasaus ja vastakallistusten parannus.

Oikean tyyppinen kiinnike sekä kiinnikemäärä  tulee varmistaa suunnittelijalta ja/tai kiinnikevalmistajalta.
Flat roof, concrete 3

Uusi lisärakenne: 

 • Uusi vesitiivis vesikate
 • Mekaaniset kiinnikkeet
 • Uusi laakerikerros: PAROC ROB 60gt, 30 mm

Vanha rakenne:

 • Vanha vesikate
 • Vanha lämmöneriste: mineraalivilla
 • Höyrynsulku
 • Kantava alusrakenne: TT-laatta, Ontelolaatta, Profiilipelti 
   
   

Vanhan vesikaton ollessa myös pintajäykistyksen tarpeessa käytetään kahta levykerrosta pintakerroseristettä. Alemman levykerroksen pitkittäissaumoihin jätetään n. 60 mm raot ja toinen levykerros katteen alustaksi. Näin saadaan uudelle vesikatteelle jäykistetty ja tuulettuva alusta. Eristekerroksen urat johdetaan yhdyskanavaan harjalla ja ylösnostoissa.

Laakerikerros kiinnitetään yhdessä vesikatteen kanssa eristekerroksen läpi alustaan. Mekaaniseen kiinnitykseen voidaan myös käyttää vanhan vesikatteen läpi eristekerrokseen ulottuvaa ruuvikiinnikettä, jolloin höyrynsulkuun ei tule lisäreikiä. 

Oikean tyyppinen kiinnike sekä kiinnikemäärä  tulee varmistaa suunnittelijalta ja/tai kiinnikevalmistajalta.

Flat roof, concrete 4 

Uusi lisärakenne: 

 • Uusi vesitiivis vesikate
 • Mekaaniset kiinnikkeet
 • Uusi jäykistyskerros: 2 x PAROC ROB 80t, 20 mm 

Vanha rakenne:

 • Vanha vesikate
 • Vanha lämmöneriste: mineraalivilla
 • Höyrynsulku
 • Kantava alusrakenne: TT-laatta, Ontelolaatta, Profiilipelti 
   
     

Lisäkallistus

Vanhassa katossa uusien kallistuksien teko on tehokas tapa parantaa vedenpoistoa. Kaltevuuden korjaus tehdään vanhan vesikatteen päälle asennettavalla kuivalla kevytsoralla ja lämmöneristyslevyillä.

Uuden vesikatteen alustana ja laakerikerroksena käytettävä pintakerroseriste tulee sitomattoman kevytsoran päälle, jolloin se joustaa päällä liikuttaessa.

Lisäjäykkyyttä saadaan asentamalla kaksi pintakerroseristelevyä päällekkäin, jolloin askelkuormitus jakaantuu tasaisemmin ja kevytsoran painuma on tasaisempi.

Erityisesti paksuissa vastakallistuksissa ja ylösnostojen alueella vesikatteelle saadaan näin tukeva alusta. Laakerikerros kiinnitetään yhdessä vesikatteen kanssa eristekerroksen läpi alustaan. Mekaaniseen kiinnitykseen voidaan myös käyttää vanhan vesikatteen läpi eristekerrokseen ulottuvaa ruuvikiinnikettä, jolloin höyrynsulkuun ei tule lisäreikiä.

Oikean tyyppinen kiinnike sekä kiinnikemäärä  tulee varmistaa suunnittelijalta ja/tai kiinnikevalmistajalta.

Flat roof, steel 7

 

 Uusi lisärakenne: 

 • Uusi vesitiivis vesikate 
 • Mekaaniset kiinnikkeet 
 • Uusi laakerikerros: PAROC ROB 80t, 20 mm tai
  Uusi laakeri- ja jäykistyskerros :
  2 X PAROC ROB 80t, 20 mm 
 • Lisäkallistuskerros: kuivaa kevytsoraa

Vanha rakenne:

 • Vanha vesikate
 • Vanha lämmöneriste: mineraalivilla
 • Höyrynsulku
 • Kantava alusrakenne: profiilipelti, TT-laatta, ontelolaatta