Maan routiminen voi saada perustuksen halkeilemaan ja vahingoittaa koko rakennusta. PAROC-kivivillaa voidaan käyttää perustusten routa- ja kosteusvaurioiden korjauksessa.

Lämmön haihtuminen perustusten kautta on sidoksissa siihen, kuinka suuri ero on sisä- ja ulkolämpötilan välillä. Mitä syvemmälle maan alle perustukset ulottuvat, sitä lämpimämpää maa talvella on. Suurin osa lämmöstä karkaakin perustuksen yläosan kautta. Siksi on tärkeää eristää myös perustukset (sokkeli) samalla, kun lisäeristetään ulkoseinät.  Samalla seinän ja sokkelin keskinäiset mittasuhteet pysyvät ennallaan. Oikein tehden perustusten lisäeristys vähentää selvästi vetoa ja nostaa lämpötilaa lattianrajassa.

Mikäli halutaan lisäeristää vain sokkeli mutta ei ulkoseiniä, on ulkonevan sokkelirakenteen päälle asennettava peitelista suojaamaan rakennetta vesisateelta. Tässäkin tapauksessa uusi eriste tulee asentaa sokkelin ja seinärakenteen liitoskohdan yläpuolelle, jolloin estetään ilmavirtausten pääsy lattiarakenteeseen.

Ground wall basement - renovation

Uusi rakenne:

Vanha rakenne:

  • Kantava teräsbetoni-sokkeli
   

 

Lisäeristä sokkeli seuraavasti:

  1. Poista maata sokkelin vierestä noin 0,5 m syvyyteen niin, että lämmöneristys saadaan aloitettua mahdollisimman syvältä. PAROC-kivivilla ei ime vettä, joten se säilyy talvella kuivana ja eristävänä.
  2. Rappausaluslevyksi ja samalla lämmöneristeeksi asennetaan PAROC Linio 15, paksuus toteutetun seinän lisäeristyksen mukaan. Levitä PAROC Linio 15 -levyn pintaan liimalaasti ja asenna niin, että se liittyy tiiviisti yläpuolella olevaan koolauspuuhun. Varmista kiinnitys sokkeliin mekaanisilla kiinnikkeillä 5-7 kpl/m2.
  3. Levyn pintaan levitetään ohut laastikerros ja siihen painetaan rappausverkko. Päälle vedetään oikaisulaasti ja sen jälkeen pinnoitus halutulla tavalla joko pelkällä laastilla tai käyttäen sirotepintaa. Rappaus viedään aivan yläpuolella olevaan koolauspuuhun kiinni hyvän ilmatiiveyden saavuttamiseksi. Rappauksen alareuna voidaan viedä villan alareunaan asti.