Monissa hirsitaloissa tarvitaan energiatehokkuusremonttia. Lisäeristys voidaan tehdä joko sisä- tai ulkopuolelle, joka on suositeltavampi tapa. Tällöin saadaan yhtenäinen lisäeristyskerros vanhan rakenteen ulkopintaan. Samalla vanhan rakenteen lämpötilataso nousee ja sen suhteellinen kosteus laskee. Oikein asennettuna lisäeristys poistaa vedon vanhoissa hirsitaloissa ja vähentää energiakustannuksia. Samalla se parantaa rakennuksen paloturvallisuutta.

Ulkopuolinen lisälämmöneristys

 
Irrota mahdollinen vanha ulkoverhousmateriaali, rimoitus ja vuorauspahvi. Tilkitse suuret raot ja halkeamat. Naulaa uudet koolaukset ja oikaise seinä samalla (tarvittaessa kiiloilla, jos seinä on epätasainen). Asenna eristelevyt koolinkien väliin niin, että se täyttää kokonaan eristettävän tilan. Vanhan seinän epätasaisuuden vuoksi kannattaa eristyspaksuuden olla 10–30 mm uutta koolausta paksumpi. 
Renovation, log wall 2
Vanha rakenne (sisältä ulospäin):
 • Sisäverhous
 • Höyryn- / ilmansulku
 • Hirsiseinä
Uusi rakenne (hirsiseinästä lähtien):
 • Bitumipaperi (tai vastaava) estää ilman virtaamisen hirsien saumoista eristekerrokseen
 • Koolaus / PAROC eXtra
 • Tuulensuojalevy *
 • Tuuletusväli / lauta
 • Ulkoverhous
   
*) Voit myös tehdä ulkopuolisen lisäeristyksen yhdellä kerroksella, jolloin käytetään PAROC Cortex tai PAROC Cortex pro -tuulensuojaeristelevyjä, jotka kiinnitetään PAROC XFP 002 naulausvälikkeillä. Tällöin ei muuta tuulensuojalevyä tarvita. Tiivistä saumat PAROC XST 022 -saumausteipillä. Naulaa tuuletusvälin laudat naulausvälikkeiden kohdalta.
 

Sisäpuolinen lisälämmöneristys 

Poista mahdollinen vanha sisäverhous ja höyrynsulku. Tilkitse suuret raot ja halkeamat. Naulaa uudet koolaukset k600 mm ja oikaise samalla seinä. Asenna PAROC eXtra -eristelevy koolausten väliin niin, että se täyttää kokonaan eristettävän tilan. Rakenteessa on oltava aina riittävä höyrynsulku eristeen lämpimällä puolella. Kiinnitä höyrynsulut niin, että ne menevät vähintään 200 mm limittäin. Teippaa saumat ja tiivistä liittymät kattoon ja viereisiin seiniin. Asenna sisäverhous, esim. levyt tai paneeli.

HUOM! Vanhoja, pintaan asennettuja sähköjohtoja ja -rasioita ei saa jättää eristeen sisään. Sähköasennukset saa tehdä vain luvan omaava alan ammattilainen. Vesi- ja lämmitysputkistot on paras asentaa uudelleen sisätilaan, kokonaan seinärakenteista ulos. 

Renovation, log wall
Vanha rakenne (ulkoa sisällepäin):
 • Ulkoverhous
 • Tuuletusväli / lauta
 • Tuulensuojalevy tai -pahvi
 • Hirsiseinä
Uusi rakenne (hirsiseinästä):